Elektrik Tedarik Şirketleri

Elektrik Tedarik Şirketleri

Elektrik tedarik şirketleri, tüketicilerin elektrik enerjisini tedarik eden şirketlerdir. Ülkemiz elektrik piyasasının özelleştirilmesi ve rekabete açılması ile birlikte, elektrik enerjisi tedariki elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Elektrik tedarik şirketleri lisansları uyarınca birbirlerinden iki temel konuda ayrışmaktadır. Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satışı görevinin alınması ile birlikte bu görev elektrik tedarik şirketlerine verilmiş ve halihazırda elektrik tedarikçisi seçimi yapmamış ya da serbest tüketici limitleri dahilinde elektrik tüketimi yapıyor olmaması nedeni ile elektrik şirketleri arasında bir değişiklik yapamamış tüketicilere elektrik enerjisi tedarik etme görevi görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmakta, bu kapsam dışında kalan(yani elektrik şirketleri arasında değişiklik yapmış olan) tüketicilere elektrik tedariki ise diğer elektrik tedarik şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Elektrik tedarik şirketleri arasındaki en büyük fark olan bu görev konusu bu şirketleri iki gruba ayırmaktadır.

Serbest elektrik tedarik şirketleri şunlardır:

 • Aksa Elektrik
 • Atlas Enerji (DİLER)
 • AWA Enerji
 • Kolen Enerji 
 • Age Enerji 
 • NYK Enerji 
 • EÇE Enerji 
 • Tek Elektrik 
 • GATES Enerji (GAMA)
 • Yıldırım Enerji 
 • Voltage Enerji Tedarik Şirketi (Voltan)

Elektrik Tedarik ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Ayrılması 

Ülkemiz elektrik piyasasının özelleştirme süreci ile birlikte 21 ayrı elektrik dağıtım bölgesinde görevli olan elektrik şirketleri birer birer özelleştirilmiş, bu özelleştirme sürecinin son virajında ise elektrik dağıtım ve elektrik tedarik görevleri birbirinden ayrılmıştır. Kanunlara göre bu ayrımın çok kesin olarak yapılması, hatta elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik tedarik şirketlerinin logolarının dahi birbirini andırabilecek şekilde olmaması zorunlu tutulmuştur. Burada kanun koyucu ve düzenleyicinin birincil önceliğinin, tüketicilerin herhangi bir ayrım ortaya çıkmaksızın elektrik dağıtım hizmetlerinden faydalanabilmesi olduğu düşüncesi hakimiyet kazanmıştır. Bu düşünce ile hazırlanan düzenlemelerle elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik tedarik şirketleri birbirinden tamamen ayrılmış, elektrik tedarik görevi ise elektrik tedarikçilerine bırakılmıştır.

Görevli Elektrik Tedarik Şirketleri

Herhangi bir şekilde elektrik tedarik şirketleri arasında geçiş yapmamış tüketicilerin tamamının elektrik tedariki için, görevli elektrik tedarik şirketleri yetkilendirilmiştir. Daha önceleri perakende elektrik satış şirketleri olarak adlandırılan bu şirketler günümüzde görevli elektrik tedarik şirketleri olarak adlandırılmaktadır. Türkiye'de 21 adet görevli elektrik tedarikçisi bulunmaktadır. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin hissedarları aynı olsa dahi düzenlemelerle birlikte bu şirketlerin birbirinden tamamen ayrı tüzel kişilikler olması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektrik şirketleri arasındaki fark nedir?

Görevli elektrik şirketleri ve diğer elektrik şirketleri arasındaki temel fark görevleridir. Görevli elektrik şirketleri, son kaynak görevi ile tedarikçisini değiştirmemiş olan tüketicilere ulusal elektrik tarifeleri üzerinden elektrik tedariki sağlamakla yükümlüdür.

Görevli elektrik tedarik şirketlerini diğer tedarikçilerden ayıran en önemli özellik olan görev konusunu biraz daha detaylı anlatmak isteriz. Çok basitçe ifade etmek gerekirse eğer elektrik tedarikçinizi değiştirmemiş ya da değiştirememişseniz, görevli elektrik tedarik şirketleri sizlere elektrik enerjinizi EPDK'nın belirlemiş olduğu fiyatlarda sağlamakla yükümlüdür.

Örneğin Ankara’da yaşıyorsunuz ve daha önce hiç elektrik şirketleri arasında değişiklik yapmadınız. Ankara’nın görevli elektrik şirketi bu durumda sizlere EPDK tarafından her 3 ayda bir açıklanan ulusal elektrik tarifeleri üzerinden fatura keserek hizmet verir. Görevli elektrik tedarik şirketleri daha önce elektrik şirketini değiştirmemiş olan tüketicilere 2023 yılının Şubat ayında geçerli olan ulusal tarifelere göre aşağıdaki tabloda belirtilen birim fiyatlardan hizmet vererek fatura düzenlerler.

Abone GrubuAktif Enerji Birim FiyatıDağıtım Bedeli Birim FiyatıVergi ve Fonlar Dahil Fiyat
Mesken1.55260.77892.6019
Ticarethane2.83450.79644.4516
Sanayi3.04110.58764.3178

Görevli Elektrik Şirketleri Listesi

Daha önce bahsettiğimiz gibi, elektrik şirketleri görevlerine göre ikiye ayrılır. Bu şirketlerle ilgili detaylı bilgiye görevli elektrik tedarik şirketleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Serbest Elektrik Tedarikçileri

Ülkemizde elektrik şirketleri, EPDK’dan aldıkları elektrik tedarik lisansı ile tüketicilere enerji tedariki sağlayan elektrik şirketleri olarak piyasada yerlerini alır. EPDK’dan tedarik lisansı alarak tüketicilere hizmet sunma hakkını elde eden şirketlerin sayısı 200’ün üzerindedir. Ancak piyasa koşulları ve şirketlerin yatırım tercihleri doğrultusunda lisans alan elektrik şirketleri sayısından çok daha az sayıdaki elektrik şirketleri tüketicilere hizmet sunmaktadır.

Elektrik tedarikçileri ve görevli elektrik tedarikçileri arasındaki en önemli fark ise bu şirketlerin sahip oldukları lisanslardır. Görevli elektrik tedarik şirketleri lisanslarında yukarıda belirttiğimiz son kaynak tedarik görevi varken, elektrik tedarik şirketleri ise bu şekilde bir sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bunun haricinde tüketiciler açısından (hizmet kalitesi, fiyat vs. gibi göreceli koşulları hariç tutarsak) elektrik şirketleri arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.

Elektrik Şirketleri Listesi

encazip.com'da elektrik tedarik şirketleri arasında hızlıca karşılaştırma yaparak elektrik firma değişikliğini kolayca değiştirebilirsiniz. encazip.com'da hizmet veren elektrik tedarikçilerini ve fiyatlarını aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz.

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Elektrik Şirketleri Arasındaki Fark Nedir?

Görevli elektrik şirketleri ve diğer elektrik şirketleri arasındaki temel fark görevleridir. Görevli elektrik şirketleri, son kaynak görevi ile tedarikçisini değiştirmemiş olan tüketicilere ulusal elektrik tarifeleri üzerinden elektrik tedariki sağlamakla yükümlüdür.

Serbest Tüketici Kavramı

2013’te yapılan dağıtım ve perakende elektrik satış faaliyetlerinin ayrıştırılmasıyla tüketicilere elektrik tedariki artık dağıtım şirketleri tarafından değil, perakende elektrik şirketleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye elektrik piyasasının serbestleşme yolunda ilerlemesi sürecinde, biz tüketicileri ilgilendiren önemli bir uygulama ortaya çıkmıştır: serbest tüketicilik. Tüketim limiti ile belirlenen bu tüketiciler limiti geçmesi halinde elektrik satış şirketleri arasında seçim yaparak tedarikçi değişikliği imkanına sahiptir.

EPDK, kurul kararı ile her yıl kademeli olarak serbest tüketici limitini düşürmektedir ve piyasayı tam rekabete hazırlamaktadır. İlerleyen dönemlerde limitin sıfırlanması gündemdedir ve böylece elektrik piyasası tamamen serbestleşecektir. Yani yakında herkes kendi elektrik satış şirketini seçme hakkına sahip olacaktır. Böylece elektrik firma ve tedarikçileri, hiçbir sınırlama olmaksızın tüm tüketicilere elektrik satışını gerçekleştirebilecektir.

Görevli ile İndirimli Elektrik Şirketleri Arasındaki Fark

İndirimli elektrik satış şirketlerinin size elektrik temin edebilmeleri için serbest tüketici limitini aşmanız gerekiyor. 2023 yılı için bu limit yıllık 1000 kWh enerji tüketimi, aylık ortalama fatura tutarı ise 145 TL olarak belirlenmiştir. Görevli ile indirimli elektrik satış şirketleri arasında üç temel farktan bahsedebiliriz. Bunlar;

1) Aktif Enerji Bedeli

2) Sözleşme Süresi ve Taahhüt

3) Müşteri Hizmetleri Kalitesi

Aktif Enerji Bedeli: Elektrik faturası hesaplama işlemi yapılırken bu hesaplamalara farklı bedeller dahil edilir. Fakat en büyük oran aktif enerji bedeli oranıdır. Görevli elektrik şirketleri serbest tüketici limitini aşmayan tüketicilere ulusal tarife elektrik fiyatlarından elektrik satmak zorundadırlar. Bu nedenle serbest olmayan tüketiciler bu kalemde indirime rastlamazlar. Elektrik satış şirketleri ise serbest tüketicilere ulusal tarife elektrik fiyatlarından daha ucuza elektrik temin edebilmektedir.

Sözleşme Süresi ve Taahhüt: Serbest olmayan tüketiciler ile görevli tedarikçiler süresiz satış sözleşmesi yaparlar. İndirimli elektrik kullanan serbest tüketicilerin sözleşme süresi ise 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir. Bu sözleşme süresi ve taahhüt sonlandığında, tüketici bunu yenileyebileceği gibi, tekrar tedarikçi değişimi yaparak dilediği tedarikçiden elektrik alabilme hakkına da sahiptir. Taahhütlü sözleşmelerde ise tüketici sözleşme süresi ve taahhüt boyunca, tedarikçi değiştirmeyeceğini taahhüt ederek fazla indirim alabilir. Bu sözleşmedeki maddelere göre tüketici başka bir tedarikçiye geçerse veya sözleşmesini süresinden önce feshederse cayma bedeli adı altında ceza ödemesi gerekebilir.

Müşteri Hizmetleri Kalitesi: Elektrik tedarikçisi değişikliği demek; aslında enerji satış hizmeti aldığınız şirketin değişmesi anlamına gelmektir. Yapılan bu tedarikçi değişiminde teknik altyapı veya sayacınız değişmemekte ve dağıtım şirketiniz aynı kalmaktadır. Arıza ve kesinti sorunlarında dağıtım şirketi hizmet vermekte ve abonelik hizmetlerinden ise satış şirketleri sorumlu olmaktadır. Seçeceğiniz elektrik tedarikçisinin vereceği hizmetler de önemlidir. Sürekli ulaşılabilir bir çağrı merkezine sahip olması, fatura veya abonelikle ilgili herhangi bir sorunu kolaylıkla çözmeye yarayacaktır. Fatura ödeme noktaları ve yöntemlerinin çeşitli olması ve ayrıca online hizmet vermesi de diğer önemli hizmet değerlerindendir. Tedarikçi değişikliği yaparken tedarikçilerin bu kriterlere yer vermesi önemlidir.

İndirimli Elektrik Şirketlerinin Sunduğu Diğer Avantajlar:

Elektrik piyasasında elektrik tedarikçileri arasındaki rekabet arttıkça tüketiciler bundan olumlu şekilde etkilenmektedir. Elektrik satış şirketi müşterilere ulaşabilmek amacıyla cazip elektrik fiyatlarının yanında çeşitli kampanyalar da düzenleyebilmektedir.

Güvence Bedeli Almamak: Daha önce elektrik satış şirketleri tarafından alınan güvence bedeli, yeni tedarikçi firmalar tarafından alınmayabilir.

Hoşgeldin Kampanyası: Elektrik satış şirketleri ilk defa kendinden elektrik temin edenlerin ilk bir ya da iki faturasının tahsil edilmeyeceği kampanyalar düzenleyebilir. Bu şekildeki kampanyalarda, ücreti alınmayan faturalardan sonraki aylarda elektrik tedariki, elektrik satış şirketleri tarafından genellikle ulusal tarife elektrik fiyatlarından faturalandırılmaktadır.