Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?

Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?

Elektrik kazaları, elektriğe bağlı çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen ve ciddi sonuçlar doğurabilen kazalardır.

Elektrik Kazalarını Önleme Yöntemleri

Özellikle 20. yüzyılda elektriğin günlük yaşamda aktif bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte elektriğe bağlı olarak meydana gelen kazalar da artmaya başladı. Elektrik kazaları neticesinde yangın ve çarpılma gibi can ve mal kaybına yol açabilecek durumlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle elektrik kazalarının mümkünse önceden önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşır. Elektrik kazalarını önleme yöntemleri şunlardır:

  • Küçük gerilim kullanılması
  • Koruyucu yalıtma
  • Üzerinde durulan yerin yalıtılması
  • Topraklama
  • Kaçak akım rölesi
  • Sıfırlama

(Bahsedilen yöntemler mutlak tavsiye değildir. Bir doktora veya iş güvenliği uzmanına danışılmadan bir şey yapılmamalıdır.)

Sıkça Sorulan Sorular

Küçük Gerilim Kullanılması Nedir?

Koruyucu Yalıtma Nedir?

Üzerinde Durulan Yerin Yalıtılması Nedir?

Topraklama Nedir?

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Sıfırlama Nedir?

Elektrik Kazaları Neden Olur?

Elektrik Kazaları Tehlikeli midir?

Elektrik Kazalarını Önleyerek Elektrikten Tasarruf Edilir mi?