Elektrik
Elektrik Hangi Saatlerde Ucuz?

Elektrik Hangi Saatlerde Ucuz?

Elektrik Kullanımının Ucuz Olduğu Saatler

Elektrik Hangi Saatlerde Ucuz? Sayfa Özeti

Elektrik Kullanımının Ucuz Olduğu Saatler

Pek çok tüketici elektrik faturasının yalnızca sonunda yazan tutara bakar. Elektrik faturalarını düşürmenin tek yolu daha az elektrik tüketmek değildir. Elektrik tüketiminizi, elektriğin daha ucuz olduğu saatlere göre dengeleyerek ya da serbest tüketici iseniz, özel bir tedarikçiden indirimli elektrik alarak da elektrik faturalarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Yıllık 1100 kWh ve üzeri elektrik tüketen aboneler serbest tüketici tanımı kapsamında indirimli elektrik kullanabilir.

Tek Zamanlı Tarife, Üç Zamanlı Tarife Nedir?

Elektrik aboneliği yaparken ticarethane, mesken ya da sanayi aboneliklerine göre abone grupları farklılık gösterir. Ancak abone gruplarının içinde de farklı tarife yapıları bulunmaktadır. Mesken ve ticarethane abonelikleri için de tek zamanlı veya üç zamanlı tarife elektrik aboneliği açılırken tercih edilebilir. Veya sonradan da tarifenizi değiştirerek tek zamanlı tarifeden üç zamanlı tarifeye veya tam tersi üç zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapabilirsiniz.

Tek Zamanlı Tarife: Bu tarife tipinde tüketilen elektrik için ödenen birim fiyat günün saatlerine göre değişkenlik göstermez. Yani sabah 8:00’de de gece 03:00’te de tüketilen elektrik aynı birim fiyat ile faturalandırılır.

Üç Zamanlı Tarife: Bu tarife tipi aynı zamanda çok zamanlı tarife olarak da bilinir. Bu tarifede elektrik birim fiyatı günün belirli periyotlarında farklıdır. Gündüz, puant ve gece olarak belirlenen zaman dilimlerinde farklı birim fiyatlar uygulanır.

Gündüz, Puant, Gece Saatleri Nelerdir?

Üç zamanlı ya da çok zamanlı tarifede bir gün 3 farklı zaman dilimi ile değerlendirilir. Bunlar; gündüz (T1), puant (T2), gece (T3) saatleridir. Gece zaman dilimi elektrik fiyatlarının en düşük olduğu zamanken, puant zaman dilimi (puant anlamı için puant nedir? sayfasını inceleyebilirsiniz). Üç zamanlı tarifeye esas oluşturan bu zaman dilimleri de aşağıdaki saatleri kapsar.

Zaman DilimiGündüz (T1)Puant (T2)Gece (T3)
Yaz saatine göre güncellenen sayaç06:00-17:0017:00-22:0022:00-06:00
Yaz saatine göre güncellenmeyen sayaç için kış saatleri07:00-18:0018:00-23:0023:00-07:00
Yaz saatine göre güncellenmeyen sayaç için yaz saatleri06:00-17:0017:00-22:0022:00-06:00

Tablo 1. Gündüz, Puant, Gece Saatleri

Elektrik Hangi Saatlerde Ucuz?

Elektrik enerjisinde de diğer hemen her şeyde olduğu gibi talep fazla ise fiyatlar artar, talep az ise fiyatlar düşer. Genelleme yapacak olursak gece saatlerinde elektrik tüketimi daha az olduğu için gece saatlerinde elektrik fiyatları daha ucuzdur. Ancak sadece bu bilgi ile gece saatlerinde elektrik tüketimini artırmak daha yüksek elektrik faturaları ile sonuçlanabilir. Bu sebeple öncelikle tek zamanlı ve üç zamanlı tarifeleri anlamak gerekir.

Tek zamanlı tarifede hangi saatte elektrik tüketilirse tüketilsin, birim fiyat hep aynıdır. Ancak üç zamanlı tarifede günün farklı zaman dilimlerinde farklı elektrik birim fiyatları uygulanır. Yani gündüz, puant ve gece olarak belirlenmiş olan zaman dilimlerinde uygulanan elektrik birim fiyatları birbirinden farklıdır. Aşağıdaki tabloda EPDK’nın 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olan tarife tabloları yer almaktadır.

Tablo 2. 01.04.2020 İtibari ile Geçerli Olan Elektrik Tarifeleri

Tarife tablolarına mesken ve ticarethane abone grupları için biraz daha yakından bakalım. Aşağıdaki tabloda ticarethane ve mesken aboneliklerinde uygulanan tek zamanlı birim fiyatlar sarı renk ile gösterilmiştir.

TL/kWhPerakende Tek Zamanlı Enerji BedeliPerakende Gündüz Enerji BedeliPerakende Puant Enerji BedeliPerakende Gece Enerji Bedeli
Ticarethane0,52730,53340,88330,2502
Mesken0,34820,35540,62000,1438

Tablo 3. Ticarethane ve Mesken Tarifeleri İçin Birim Fiyatlar

Yukarıdaki tablodan yola çıkarak, örneğin tek zamanlı elektrik tarifesinden faturalama yapılan bir mesken aboneliği için, hangi saatte elektrik tüketilirse tüketilsin uygulanan elektrik birim fiyatı 0,348202 TL/kWh’dir. Ancak aynı abone, üç zamanlı tarifeden elektrik kullanıyor olsaydı, saat saat elektrik fiyatları farklı olacak, gündüz saatlerinde 0,355468 TL/kWh, puant saatlerinde 0,620066 TL/kWh ve gece saatlerinde ise 0,143870 TL/kWh birim fiyatlarla elektrik tüketecekti.

Farklı zaman dilimlerinde uygulanan birim fiyatlara bakıldığında, elektrik fiyatlarının en pahalı olduğu saatler puant saatleri, elektriğin ucuz olduğu saatler ise gece saatleridir. Yani saat saat elektrik fiyatları dikkate alınırsa, sıralama elektriğin pahalı olduğu saatlerden, elektriğin ucuz olduğu saatlere aşağıdaki gibidir.

Puant (T1) > Gündüz (T2) > Gece (T3)

Hangi Tarifede Elektrik Fiyatı Ucuzlar

Üç zamanlı tarifede gece saatlerinde elektrik fiyatları diğer zaman dilimlerine ve tek zamanlı tarifeye göre ucuz olsa da hangi tarifeden yararlandığınızı bilmeden çoğunlukla gece saatlerinde elektrik tüketimi yaparak faturalarınızı düşürmeye çalışırsanız beklediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Öncelikle hangi tarifeden elektrik kullandığınızı biliyor olmanız gereklidir. Bunun için elektrik faturanızı kontrol edebilir veya bağlı bulunduğunuz tedarikçinin çağrı merkezini arayarak destek alabilirsiniz.

Eğer tek zamanlı tarifeden elektrik kullanıyorsanız, tüketimlerinizi gece saatlerinde yapmanız herhangi bir şeyi etkilemeyecektir. Hatta daha ucuza elektrik tükettiğinizi sanarak daha fazla elektrik tüketebilir ve daha yüksek bir elektrik faturası ile karşılaşabilirsiniz.

Üç zamanlı tarifeye geçmeden önce, tüketim karakteristiğinizi bilmeniz ve bu tarife yapısına uyum sağlamanız gerekir. Yani normalde gündüz saatlerinde elektrik tüketiminiz çok fazla ise üç zamanlı tarifeye geçmek avantaj sağlamayabilir. Ancak çamaşır makinesi, ütü gibi sürekli çalışmayan elektrikli cihazları gece çalıştırarak elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilirsiniz.

Aşağıda aynı miktarda ancak farklı farklı tüketim karakteristiğine sahip iki ayrı mesken aboneliği için örnek bir çalışma yapalım. Mesken 1’de elektrik çoğunlukla gündüz saatlerinde tüketilmekte, Mesken 2’de ise daha çok gece saatlerinde elektrik tüketilmektedir.

MESKEN 1Tüketim Miktarı (kWh)Üç Zamanlı Tarife (TL/kWh)Üç Zamanlı Elektrik Tüketim Bedeli (TL)Tek Zamanlı Tarife (TL/kWh)Tek Zamanlı Elektrik Tüketim Bedeli (TL)
Gündüz (T1)1100,355439,100,348238,30
Puant (T2)600,620037,230,348220,89
Gece (T3)700,143810,070,348224,37
TOPLAM24086,4083,56

Tablo 4. Mesken 1 Örneği Tüketim Miktarı ve Elektrik Fiyatları

MESKEN 2Tüketim Miktarı (kWh)Üç Zamanlı Tarife (TL/kWh)Üç Zamanlı Elektrik Tüketim Bedeli (TL)Tek Zamanlı Tarife (TL/kWh)Tek Zamanlı Elektrik Tüketim Bedeli (TL)
Gündüz (T1)500,355417,770,348217,41
Puant (T2)600,620037,200,348220,89
Gece (T3)1300,143818,700,348245,26
TOPLAM24073,6783,56

Tablo 5. Mesken 2 Örneği Tüketim Miktarı ve Elektrik Fiyatları

Şimdi yukarıdaki örnekleri kıyaslarsak, gündüz saatlerinde daha çok elektrik tüketen Mesken 1 eğer üç zamanlı tarife kullanırsa 86,40 TL elektrik tüketim bedeli öderken, tek zamanlı tarife kullanırsa, 83,56 TL elektrik tüketim bedeli öder. Yani gündüz saatlerinde daha çok elektrik tükettiği için üç zamanlı tarife kullanmak Mesken 1 için mantıklı değil.

Mesken 2’ de ise elektrik tüketiminin %54’ü gece saatlerinde yapılıyor. Yani en çok gece saatlerinde elektrik tüketiliyor. Mesken 2 üç zamanlı tarifeye göre 73,67 TL elektrik tüketim bedeli öderken, tek zamanlı tarifeden elektrik alırsa 83,56 TL elektrik tüketim bedeli öder. Yani özellikle gece saatlerinde tüketim yapan Mesken 2 için tek zamanlı tarifeden yararlanmak mantıklı değil.

Tarifeler Arasında Nasıl Geçiş Yapılır?

Yukarıdaki örnekler ile detaylı açıklandığı üzere, üç zamanlı elektrik tarifesinde gece saatlerinde elektrik daha ucuz olsa da, her abone için mantıklı bir seçenek olmayabilir. Siz de kendi tüketim miktarlarınızı takip edip yukarıdaki gibi hesaplama yaparak aboneliğiniz için hangi tarife yapısının mantıklı ya da mantıksız olduğunu tespit edebilirsiniz.

Bunun için geçmiş faturalarınızdaki gündüz, puant, gece tüketim miktarlarınızı dikkate alabilirsiniz. Eğer elektrik sayacınız 3 zamanlı okuma yapabilen bir sayaç değilse, geçmiş faturalarınız ya da sayacınızın üzerindeki endeksleri okumak da saatlik tüketim miktarlarınızı tespit etmek için yeterli olmayacaktır. Yine de gündüz, puant ve gece saatlerinde düzenli olarak sayacınızın endeks değerlerini okuyarak yaklaşık da olsa bir hesaplama yapabilirsiniz.

Tek zamanlı veya üç zamanlı tarife arasında geçiş yapılabilir. Elektrik aboneliğinizi açtırırken de tercihinizi belirterek aboneliğinizi tek zamanlı veya üç zamanlı olarak başlatabilirsiniz.

Eğer üç zamanlı tarifeye geçiş yapmak istiyorsanız, elektrik sayacınızın üç zamanlı okuma yapabilen dijital sayaç olması gereklidir. Eğer sayacınız mekanik ise, bağlı olduğunuz dağıtım şirketine başvurarak sayacınızın dijital sayaç ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Elektrik sayacınız dijital ise doğrudan, mekanik ise, sayacınız dijital sayaç ile değiştirildikten sonra elektrik tedarikçinize başvuru yaparak tarifenizi değiştirebilirsiniz.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler