Elektrik Faturası Nasıl Taksitlendirilir?

Elektrik Faturası Nasıl Taksitlendirilir?

Elektrik faturasını taksitlendirmek için faturayı düzenleyen tedarikçi şirkete başvuru yapılmalıdır.

encazip’te kredi karşılaştırması yapabilirsiniz!
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Elektrik Faturası Taksitlendirme Sayfa Özeti
Akbank Faizli Kredi

Elektrik Faturası Taksitlendirme

Elektrik enerjisi, temel ihtiyaçlarımızdan biri haline gelmiştir. Elektrik enerjisinden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmek için faturaların düzenli bir şekilde tedarikçiye ödeniyor olması gereklidir. Zamanında ödenmeyen elektrik faturaları sebebi ile gecikme faizi, borçtan dolayı elektrik arzının durdurulması ile kesme- bağlama gibi ek masraflarla karşılaşabiliyoruz.

Zamanında ödenmeyen elektrik faturaları karşısında, tedarik şirketinin ve tüketicinin belirli yasal hakları vardır.

Elbette hiçbir tüketici elektriğinin kesilmesini arzu etmez ancak, elektrik faturası borcunu ödeyemeyen veya ödemekte güçlük çeken tüketiciler, borçlarında taksitlendirme yapabilirler.

Elektrik faturası taksitlendirilebilir mi?

Elektrik borcunun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya tedarik şirketi tarafından belirlenen taksitlendirme takvimine göre ödemeyi taahhüt ederek tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi yeniden bağlanmaktadır.

Elektrik faturası nasıl taksitlendirilir?

Vadesi geçen elektrik faturası borcunuz varsa ve ödeme güçlüğü çekiyorsanız elektrik faturalarında taksitlendirme yapabilirsiniz. Bunun için, elektrik tedarik şirketine, vadesi geçen elektrik faturalarınızı taksitlendirmek istediğinizi beyan eden bir dilekçe ile başvurmanız gereklidir. Başvuru yapan abonenin borç durumu değerlendirilerek taksitlendirme yapılmaktadır. Tedarikçiye verilen dilekçede, abone numarası, tesisat numarası, adres gibi bilgilerin de yer alması gereklidir.

Elektrik Borcu Taksitlendirme Dilekçesi

Vadesi geçen borcunuzu taksitlendirmek istediğiniz tedarikçiye aşağıdaki gibi bir dilekçe örneği ile elektrik faturası borcu taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz.

Resim 1. Elektrik Borcu Taksitlendirme Dilekçesi Örneği

Elektrik Borcu Taksitlendirmek için Gerekli Belgeler

Elektrik borcu taksitlendirme başvurusu yaparken, yukarıda örneği bulunan bir başvuru dilekçesi ile, aboneliğinize ilişkin olarak bazı evrakları da hazırlamanız gereklidir.

Abonelerin ticari işletme veya mesken abonesi olması durumuna göre gerekli belgeler farklılık göstermektedir. Ticarethane ve mesken abonelikleri için, elektrik borcu taksitlendirme başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

Ticarethane Aboneleri İçin

  • Geçerli bir kimlik belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Vergi Levhası
  • Kaşe
  • Vadesi geçen toplam borcun %20’si kadar peşinat

Mesken Aboneleri İçin

  • Geçerli bir kimlik belgesi
  • İkametgah belgesi

Yukarıda belirtilen peşinat oranı, tedarik şirketinin borçlunun durumunu değerlendirmesi ile farklılık gösterebilir.

Herkes Elektrik Borcunu Taksitlendirebilir Mi?

Elektrik abonesinin daha önceki ödeme performansı, kaçak elektrik kullanımı gibi ihlali durumları yok ise hemen hemen herkes vadesi geçen elektrik faturası borcunu taksitlendirebilir.

Tedarik şirketleri tüketiciye eski borcundan dolayı taksitlendirme yapacağı zaman, abonenin durumu çeşitli kriterlere göre değerlendirilir. Borcun vadesinin üzerinden çok uzun zaman geçmiş olması, daha önce başka bir taksitlendirme yapılmış ama abonenin taksitlendirmeye uymayarak yine de ödeme yapmamış olması, borçtan dolayı elektriğin kesildiği durumda, mührü kırarak kaçak elektrik kullanımı yapması gibi durumlar, vadesi geçen fatura borcunun taksitlendirme talebinin olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.

Elektrik Borcunu Taksitlendirmek İçin Kefil Göstermek Gerekli Midir?

Elektrik abonesinin geçmiş dönemlerdeki ödeme performansına ve vadesi geçen borcun tutarına göre tedarikçi firmalar kefil veya teminat mektubu gibi güvenceler talep edebilirler. Kefil talep edilmesi durumunda, kefil için de aşağıdaki belgelerin tedarik şirketine verilmesi gereklidir.

Kefil İçin Gerekli Belgeler:

  • Geçerli bir kimlik belgesi
  • İkametgah belgesi

Elektrik Faturası Borcu Kredi Kartı ile Ödenebilir Mi?

Elektrik faturalarının kredi kartı ile ödenebilmesi, elektrik abonelerine yeni sunulan bir hak değil. Yani, elektrik faturaları kredi kartı ile ödenebildiği gibi kredi kartına taksit yaptırılarak da ödenebilir. Ancak kredi kartına yapılacak taksitlerde oluşabilecek vade farkı bedeli gibi bedeller abonenin kendi sorumluluğundadır.

İcra Takibindeki Elektrik Faturası Borcu Taksitlendirilebilir Mi?

Vadesi geçen elektrik faturası borcundan dolayı elektrik tedarikçisi abone hakkında yasal takip başlatma ve alacağını icra yoluyla tahsil etme hakkına sahiptir. Vadesi geçen borçları sebebiyle hakkında yasal takip başlatılan abonelerin borçları tedarikçi tarafından taksitlendirilemez. Elektrik borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan tüketici borcu kabul etmeyerek 7 gün içinde icra dairesine yazılı şekilde itirazda bulunabileceği gibi borcu kabul ederek belirli tarihlerde ödeme yapacağını taahhüt edebilecektir. İcra dairesinde taahhütte bulunan tüketicinin imzaladığı taahhüt metninde belirtilen tarihlerde ödeme yapılmaması durumunda alacaklı elektrik şirketi “taahhüdün ihlali” nedeniyle İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunabilecektir.

Elektrik Borcu Taksitlendirme Veya İcra Dışında Taksitlendirilebilir Mi?

Görevli Tedarik Şirketleri, kendi inisiyatifleri ile icra takibi açılmış olsun yahut olmasın yasal faiz oranından yüksek bir faiz olan Amme alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranını esas alarak tüketiciye borçların yapılandırılması imkanı tanıyabilmektedir.

Elektrik Fatura Borçlarının Taksitlendirilmesinden Sonra Ne Kadar Süre İçinde Elektrik Açılır?

Belli tarihlerde fatura borçlarını peyderpey ödemeyi kabul eden tüketicilerin elektriği ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;

İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde, İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektrik enerjisini bağlar.

Elektrik faturası taksitlendirme dilekçe örneği pdf

Yukarıda yazılı bilgilerin kullanılması, paylaşılması ve saklanması için mutlaka açık rıza metninin tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Aksi halde Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemler tesis edilebilmektedir.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler