Elektrik Faturası Kalemleri Nelerdir?

Elektrik Faturası

Abone grupları, sayaç okuma dönemi, ve elektrik faturasına itiraz gibi konularda merak ettiğiniz bilgileri, bu sayfamızda bulabilirsiniz.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin %75’i elektrik faturası üzerinde ne yazdığını anlamıyor ve faturaları karışık buluyor. Ülkemizdeki elektrik faturası örneklerini göz önünde bulundurduğumuzda durumun daha da kötü olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki tüketicilerin önemli bir çoğunluğu kendilerine gönderilen elektrik faturası üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını anlamamaktadır.

encazip.com'da, tüketicilerin daha iyi hizmet almalarının ancak hangi hizmete ne kadar para ödediklerini bildikleri zaman mümkün olacağı düşüncesiyle fatura kalemleri hakkında pratik ve anlaşılabilir bilgiler veriyoruz. Elektrik faturası detayları ve ilgili soruların cevaplarını, bu sayfamızda tüketicilerle paylaşıyoruz.

Abone grubu nedir?

Abone grubu, elektrik tüketim türüne göre tüketicilerin segmentlere ayrılmasıyla elektrik faturalarının belirlenmesini sağlayan gruplandırmaya verilen isimdir. Abone grupları Mesken, Kamu Özel Hizmetler Sektörü ve Diğer (Ticarethane), Sanayi, Tarımsal Sulama ve Aydınlatma olarak beş ana gruptan oluşur. Abone grupları ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Elektrik sayacı okuma dönemi nedir?

Elektrik sayaçları en fazla 35 günlük dönem içinde okunur. Faturaların üzerinde okuma dönemi başlığı altında ilk okuma tarihi ve son okuma tarihi olarak iki ayrı tarih bulunur. İlk okuma tarihi, bir önceki okuma döneminin son okuma tarihidir. İlk okuma tarihinden bu dönemki son okuma dönemine kadar geçen süre için toplam ne kadar tüketim yaptığınız dönem faturanızda belirtir. Faturanız ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki dönemde yaptığınız tüketim için kesilmiştir.

Elektrik faturası son ödeme tarihi ne zamandır?

Fatura dönemine ait borcunuzu ödeyebileceğiniz en geç tarih olan son ödeme tarihi faturaların üzerinde belirtilmektedir. Belirtilen tarihe kadar fatura borcunuzu tedarikçi şirketinize ödemeniz gerekmektedir.

Elektrik faturalarındaki son bir yıllık tüketim ne demek?

Faturaların üzerinde belirtilmiş olan son bir yıllık tüketim bilgisi, kiloWattsaat cinsinden son 12 ayda ne kadar elektrik tüketimi yaptığınızı göstermektedir. Elektrik faturasındaki son bir yıllık tüketim bilgisi, elektrik tüketim yerinin serbest tüketici limitleri ​​​​​​dahilinde elektrik tüketimi yapıp yapmadığının tespiti için yer almaktadır. 2023 yılında düzenlenen herhangi bir elektrik faturasındaki son bir yıllık tüketim 1000kWh'nin üzerinde olan sayaçların elektrik tedarikçisi değiştirilebilir.

Enerji kullanımına ilişkin fatura kalemleri hangileridir?

Aylık tüketiminize ilişkin bedeller faturada detaylı olarak gösterilmemekte, enerji ve dağıtım bedelleri tek kalem altında, vergi ve fonlar ise ayrı ayrı gösterilmektedir. Bu bedellerin tamamı dönem içindeki kWh cinsinden elektrik tüketiminiz baz alınarak hesaplanmaktadır. Elektrik faturası kalemleri Aktif Enerji BedeliElektrik Dağıtım Bedeli, Elektrik Tüketim Vergisi ve KDV'dir.

Aktif Enerji Bedeli

Aktif Enerji Bedeli, okuma dönemi içinde tüketmiş olduğunuz enerjinin vergisiz-kesintisiz bedelidir. Bu toplam fiyat, kWh cinsinden toplam tüketiminiz ile sizlere uygulanan elektrik birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır ve bulunur.

Dağıtım Bedeli

Dağıtım bedeli, elektrik enerjisinin iletim hatlarından alınıp evinize kadar ulaştırılması için kurulmuş olan kablo alt yapısının işletmecisi olan şirkete bu hizmetin karşılığı olarak ödenir. Bu bedeli elektrik tedarikçiniz sizden tahsil ederek bölgenizin dağıtım şirketine öder. Dağıtım bedeli, kWh cinsinden tüketiminiz ile EPDK tarafından ulusal tarifelerle belirlenen dağıtım bedeli birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır.

İletim Bedeli

Elektrik iletim sistemi, elektrik enerjisinin üretildiği yerden şehirlere kadar ulaştırılmasını sağlayan yüksek gerilim hatlarından oluşan sistemin adıdır. Elektrik iletim bedeli, bu sistemin işleticisi olan TEİAŞ’a, hizmetlerinin karşılığı olarak ödenir. İletim bedeli, kWh cinsinden elektrik tüketiminiz ile EPDK tarafından belirlenen iletim bedeli birim fiyatının çarpılması ile hesaplanır ve elektrik faturası kalemi olarak fatura üzerinde yerini alır.

Sayaç Okuma Bedeli

Elektrik faturası, tüketicilere elektrik tedariği sağlayan şirketler tarafından kesilmektedir. Bu şirketler elektrik faturası kesebilmek için tüketicilerin sayaç okuma bilgilerini öğrenmek durumundadır. Sayaçları okuma görevi yasalarla dağıtım şirketlerine verilmiştir. Dağıtım şirketlerinin personeli düzenli aralıklarla sayaçları okur ve okuma tutanaklarını hem tüketicilere hem de elektrik tedarikçilerine iletirler. Daha sonra elektrik faturası, bu tutanaktaki tüketim bilgilerine göre tedarikçiler tarafından kesilir. Sayaç okuma bedeli sabit bir bedel olup, her okuma döneminde bir sefer faturada yerini almaktadır.

Enerji Fonu

2022'ye kadar gerek AR-GE çalışmaları olsun gerekse de piyasanın serbestleşmesi için yapılan faaliyetler olsun, elektrik piyasası ile ilgili geliştirme maliyetlerini karşılamak için belirli bir bedel alınmaktaydı. Bu bedel, enerji bedelinin TL bazında toplam tutarı üzerinden yüzdelik bir oranla hesaplanmaktaydı ve elektrik faturası kalemi olarak tahsil edilmekteydi. 2022'de Enerji Fonu kaldırıldı. 

TRT Payı

2022'ye kadar yönetmelik gereği, Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç bedellerin toplam TL tutarının bir oranı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na aktarılmaktaydı. 2022'de TRT Payı kaldırıldı. 

Belediye Tüketim Vergisi

Abonelik bölgesindeki belediyeye ödenmek üzere elektrik tedarikçileri tarafından sizlerden tahsil edilen ve yüzdelik olarak hesaplanan elektrik faturası kalemi.

KDV

Tüm alışverişlerimizde olduğu gibi, elektrik faturası da KDV’ye tabiidir. Elektrik tüketim bedellerinizin kanunen belirlenmiş bir kısmı (yüzdelik olarak hesaplanarak) vergi olarak ödenir.

Elektrik faturasına itiraz nasıl yapılır?

Elektrik faturasına itiraz hakkınızı kullanmak için 1 yıl süreniz vardır. Yapılan itirazlar 10 gün içerisinde cevaplanır. Elektrik faturanızın yanlış geldiğini düşünüyorsanız, elektrik faturasına nasıl itiraz edilir sayfamızdan bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.