Elektrik Dağıtım Bedeli Nedir? Ne Kadar?

Elektrik Dağıtım Bedeli Nedir?

Elektrik dağıtım bedeli, enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilir.

Elektrik Dağıtım Bedeli Sayfa Özeti

Elektrik dağıtım bedeli, enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilir. 

Elektrik dağıtım bedeli nedir; kısacası elektrik kablolarının kullanımından dolayı doğan bir ücrettir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kWh cinsinden kullanım için tahakkuk eder.

Elektrik dağıtım bedeli artık faturalarda gösterilmemektedir.

EPDK Tebliği uyarınca artık elektrik faturaları üzerinde gösterilmemektedir ancak hala hesaplamaya dahil edilmektedir. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından bu bedeli kontrol etmeleri daha doğru olur. Dağıtım bedeli ulusal elektrik tarifesine göre belirlenmektedir. Eylül 2022 dönemi güncel ulusal elektrik tarifesine göre dağıtım bedeli; meskenler (evler) için 0,2651 TL'dir. Ticarethaneler (işyerleri) için 0,2711 TL'dir.

Elektrik dağıtım bedeli nasıl hesaplanır?

Toplam elektrik tüketiminin (kWh cinsinden) birim fiyat ile çarpılması ile hesaplanır. Eviniz için Eylül 2022 dönemindeki elektrik dağıtım bedelini hesaplamak için kWh cinsinden toplam tüketiminiz ile 0,2651’yi çarpabilirsiniz. 

Elektrik dağıtım bedeli yasal mı?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanmış olan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Bu şekilde dağıtım bedeli uygulamasına ilişkin usül ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Elektrik faturalarında yer alan ve doğrudan dağıtım şirketlerine gönderilen bu bedel, elektrik kullanımı sırasında ortaya çıkan ve dağıtım şirketlerinin verdiği hizmet karşılığında alınan bir bedeldir. Hiç bir tüketici arasında fark olmaksızın elektrik kullanımı yapan herkesten alınır.

Elektrik dağıtım bedeli ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Eylül 2022 dönemi için ticarethane abone grubunda 0,2711, mesken abone grubu için ise 0,2651 olarak belirlenmiştir.

Elektrik dağıtım bedeli iadesi nasıl yapılır?

Sadece faturanın dağıtımı ve sayaçların okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden elektrik kullanıcılarına teslimatına kadar oluşan tüm faaliyetlerden doğan bedeldir. Yararlanılan hizmetlerden dolayı bu bedelin iadesi yapılmamaktadır. Bu doğrultuda piyasada iade dilekçesi hazırlama gibi vaatlerle tüketicilere dağıtım bedeli iadesi hakkını kazandırabileceğini iddia eden kişilere de itibar edilmemelidir.

Elektrik dağıtım bedeli, faturanın dağıtım bedeli midir?

Bu bedel enerjinin üretim yerinden tüketilen yere kadar iletilmesini sağlayan kablo şebekesinin bakımı, onarımı gibi konularla ortaya çıkan maliyetlerin karşılanması amacıyla tahsil edilmektedir. Bir vergi değildir, enerjinin nakliye bedelidir.

Dağıtım bedeli kime ödenir?

Bu bedel tedarikçi şirketler tarafından faturalarda tahsil edilir ancak tedarikçilerin görevi yalnızca bu bedelin tahsiline aracılık etmekten ibarettir. Dağıtım bedeli toplam tutarının içinde; Enerjinin şehir içinde evlere kadar dağıtılmasını sağlayan şirkete ödenen bedel, Enerjinin yüksek gerilim hatları ile şehirlerarası mesafelere ulaşmasını sağlayan şirkete ödenen iletim bedeli, Sayaçları okuyan şirkete ödenen sayaç okuma bedeli,Enerjinin nakli esnasında yaşanan kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı dolayısı ile oluşan zararı karşılamak adına kayıp/kaçak bedeli bulunmaktadır.

Elektrik dağıtım bedelinin içinde hangi bedeller vardır?

2015 yılından önce elektrik dağıtım bedeli yalnızca gerilim seviyesi 36kV ve altındaki hatların üzerinden nakli ile ortaya çıkan masrafı karşılamak üzere tahsil edilirdi. Elektrik faturalarında buna ek olarak daha yüksek gerilimli şebekelerin kullanımı için ödenen elektrik iletim bedeli, enerjinin nakli sırasında teknik nedenlerle (toprağa karışma vb.) ve teknik olmayan nedenlerle (kaçak kullanım vb.) ortaya çıkan kayıp enerjinin maliyetini karşılamak üzere kayıp/kaçak bedeli, elektrik enerjisinin perakende satışı nedeniyle ortaya çıkan perakende satış hizmet bedeli ve sayaçların okuması için ödenen sayaç okuma bedeli ayrı ayrı gösterilirdi. Ancak 2015 yılında yayınlanan tebliğe göre bu bedellerin tamamı elektrik dağıtım bedeli altında hesaplanır ve bu şekilde tüketicilerden tahsil edilir.

Ocak 2016 - Eylül 2022  arası elektrik dağıtım bedeli artışı

Evler için uygulanan elektrik dağıtım bedelinin geçmişten günümüze artış grafiği:

İşyerleri için elektrik dağıtım bedeli artış grafiği:

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler