Serbest Elektrik Piyasası
Elektrik Birimleri

Elektrik Birimleri Nelerdir?

Elektrik ölçü birimleri birçok farklı aygıtın güç tüketimini ölçmek için kullanılır. Bazı aygıtların çalışması için yalnızca birkaç Watt gerekir. Bazı aygıtlar ise çalışmak için daha büyük miktarlarda Watt’a gereksinim duyarlar.

Elektrik Birimleri Nelerdir? Sayfa Özeti

Elektrik birimleri ve watt birimleri de güç tüketimini doğru ve hatasız ölçmek için ölçen kişi tarafından bilinmelidir. Küçük cihazların güç tüketimi genellikle Watt olarak ölçülürken daha büyük cihazların güç tüketimi Kilowatt (kW) veya 1.000 Watt olarak ölçülür. Elektrik üretim kapasitesi ise genellikle Megawatt (MW) ve Gigawatt (GW) gibi katlar ile doğru olarak ölçülür.

Elektrik birimleri aşağıda verildiği gibi sıralanır:

1. Pikowatt

2. Nanowatt

3. Mikrowatt

4. Miliwatt

5. Kilowatt

6. Megawatt

7. Gigawatt

8. Terawatt

9. Petawatt

James Watt'ın endüstri verimliliğine katkısı, Watt (W) olmuştur. Watt, 1960 yılında 11. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında bir SI birimi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde çoğu elektrikli cihaz Watt olarak derecelendirilmektedir.

Pikowatt (pW)

Pikowatt, Watt’tan çok daha küçüktür ve Watt’ın trilyonda birine eşittir. Sembolü pW'dir. Bu ölçü birimi genellikle astronomi alanı gibi çok hassas ölçüm gerektiren durumlarda, radyo ve radar alıcıları ile radyo astronomi biliminde kullanılır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 1,74x1029 Pikowatt (pW)

Nanowatt (nW)

Nanowatt, 1 Watt’ın milyarda birine eşit olan ölçü birimidir. nW simgesi ile ifade edilir. 1/1.000.000.000 Watt’a denk gelen Nanowatt, astronominin yanında radar alıcıları gibi son derece hassas elektronik cihazlarda kullanılmaktadır.1 m2 genişliğindeki bir toprak parçası, görünür boyutta olan tek bir yıldızdan 1 Nanowatt güç alır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 1,74x1026 Nanowatt (nW)

Mikrowatt (µW)

Mikrowatt 1/1.000.000 Watt’ın karşılığı olan hassas elektrik ölçü birimlerinden biridir. µW simgesi ile ifade edilir. Watt’ın milyonda birine eşit olan Mikrowatt çoğunlukla hassas tıbbi ekipmanlarda kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı ise elektrokardiyografi (EKG) ve elektroensefalografi (EEG) gibi ölçümler yapan cihazlardır. Diğer birçok bilim ve mühendislik dallarında kullanılırken aynı zamanda radyo ve radar alıcılarında da kullanılmaktadır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 1,74x1023 Mikrowatt (µW)

Miliwatt (mW)

Watt’ın 1/1.000 oranına karşılık gelen elektrik ölçü birimidir. Sembolü mW’dir. Çok az bir enerji ile çalışabilen aygıtların kullandıkları elektrik miktarı Miliwatt ile ölçülmektedir. Standart işitme cihazlarını çalıştırmak için 1 Miliwatt’a yakın bir elektrik yeterlidir. İşitme cihazları 1 Miliwatt’tan daha az güç kullanırken lazer işaretçiler yaklaşık 5 Miliwatt güç kullanır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 1,74x1020 Miliwatt (mW)

Kilowatt (kW)

1.000 Watt’lık elektrik ölçü birimi olan Kilowatt, kW ile ifade edilir. Genellikle günlük kullanılan elektronik aletlerin belirli periyotlarda tükettiği elektrik gücünü ifade etmekte kullanılır. Özellikle elektrikli ev aletlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 1.000 Watt’lık bir elektrikli süpürgesi 1 saat çalıştığında 1 Kilowatt elektrik harcamış olur.

Bu birim aletler ve makinelerin güç tüketimini de ifade ettiği gibi normal motorların çıkış gücünü de ifade etmektedir. Kilowatt ayrıca radyo vericilerin elektromanyetik gücünü ifade etmek için de kullanılır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 174 000 000 000 000 Kilowatt (kW)

Megawatt (MW)

Watt’ın 1 milyon katına denk gelen ölçü birimidir. MW ile ifade edilir. Bir evdeki aylık ortalama elektrik tüketimi genellikle Megawatt cinsinden ölçülür. Aynı zamanda alışveriş merkezi, otel gibi büyük yapıların, uçak gemisi, kruvazör, denizaltı gibi büyük savaş gemilerinin ve sokak aydınlatmalarının elektrik tüketimini hesaplamada Megawatt kullanılır.

Örneğin jeneratörlerin üretim kapasitesi üretici şirket tarafından çoğunlukla Megawatt olarak ifade edilmektedir. Demiryollarında bulunan modern yüksek güçlü elektrikli lokomotifler, 5 veya 6 MW’lık güce sahiptirler.

1.000 Watt’lık bir elektrik süpürgesinin 1.000 saat çalışması sonucunda ise 1 Megawatt elektrik harcanır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 174 000 000 000 Megawatt (MW)

Gigawatt (GW)

1 milyar Watt’a karşılık gelen Gigawatt büyük elektrik birimleri arasındadır. GW ile ifade edilir. Genellikle hidroelektrik santralleri gibi büyük güç üretim tesislerinin kurulu gücünü ifade etmek için kullanılır. Atatürk Baraj ve Hidroelektrik Santrali’nin kurulu gücü 2,4 GW'tır.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 174 000 000 Gigawatt (GW)

Terawatt (TW)

Bir watt’ın 1 trilyon katına denk düşen Terawatt, TW ile gösterilir. Büyük barajların üretimini ve ulusal çapta enerji tüketimini hesaplamak için kullanılabilecek kadar büyük bir elektrik ölçü birimidir. Örneğin dünyanın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Atatürk Barajı’nın yıllık elektrik üretimi 8,9 Terawatt’tır. Ayrıca bir şimşeğin çaktığı andaki gücünün 1 Terawatt olduğunu söyleyebiliriz.

Güneşin barındırdığı enerji 174 Petawatt’tır. Karşılaştırma yapacak olursak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

174 Petawatt (PW) = 174 000 Terawatt (TW)

Petawatt (PW)

1 Watt’ın 1 katrilyon katına eşit olan ölçü birimidir. Sembolü PW’dır. Bu çapta çok az ölçülecek enerji kaynağı vardır. Çok büyük, evrensel güç tanımlamaları için kullanılır ve bu durumda ilk akla gelen sistem Güneş’tir. Güneş ışığından dünyanın atmosferine yansıyan gücün yaklaşık 174 Petawatt olduğu bilinmektedir.

Elektrik Birimleri Tablosu Nasıldır?

Watt, birçok farklı aygıtın güç tüketimini ölçmek için kullanılır. Elektrik birimleri de aygıtların, farklı boyutlarda ve mekanizmalarda güç tüketiminin ölçülmesine bağlı olarak farklı elektrik birimlerinin türetilmesine neden olmuştur.

Bu türetilen elektrik birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Katı AdıSembolKatı AdıSembol
102 WattW
101 dekawattdaW10-1 desiwattdW
102 hektowatthW10-2 santiwattcW
103 kilowattkW10-3 miliwattmW
106 megawattMW10-6 mikrowattµW
109 gigawattGW10-9 nanowattnW
1012 terawattTW10-12 pikowattpW
1015petawattPW10-15 femtowattfW
1018egzawattEW10-18 attowattaW
1021 zetawattZW10-21 zeptowattzW
1024 yottawattYW10-24 yoktowattyW

Elektrik Birimlerini Birbirine Çevirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birçok farklı cihaz veya aygıtın elektrik ölçü birimi farklıdır. Örneğin elektrik faturalarında, kullandığımız ampul veya elektrikli cihazların üzerlerinde Watt veya Kilowatt cinsinden elektrik ölçü birimleri verilir. Bir hidroelektrik santralinin elektrik tüketiminden bahsederken Terawatt, Güneş ışığının dünyanın atmosferine yansıyan gücünden bahsederken ise Petawatt birimi kullanılır. Sonuç olarak elektrik ölçü birimleri kullanıldığı alana göre farklılık gösterir ve bazı birimlerin farklı birimlere çevrilmesi işlemi yapılması gerekmektedir.

Elektrik Ölçü Birimlerini birbirine çevirme işlemi aşağıdaki 3 örnek ile ifade edilebilir:

Örnek 1: Bir bulaşık makinesi 1.5 kW elektrik kullanmaktadır. 1.5 kW, Watt cinsinden nasıl ifade edilir?

1kW = 1000W

P(W) = 1000 × P(kW)

Yukarıdaki denklem ve dönüşüm kullanılarak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

P(W) = 1000 × 1.5kW = 1500W

Örnek 2: 100 Watt'lık bir ampul kaç Megawatt'a karşılık gelir?

P(MW) = P(W) / 1.000.000

Yukarıdaki dönüşüm kullanılarak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

P(MW) = 100W / 1.000.000 = 0.000100 MW

Örnek 3: Bir laptop ayda 17,60 kW elektrik tüketmektedir. Bu değerin Megawatt cinsinden karşılığı nedir?

P(MW) = P(kW) / 1.000

Yukarıdaki dönüşüm kullanılarak aşağıdaki sonuca ulaşılır:

P(MW) = 17.60 / 1.000 = 0.0176 MW

10 Megawatt kaç Pikowatttır?

Megawatt’ı Pikowatt’a çevirmek için aşağıdaki formül kullanılır:

P(pW) = P(MW) * 1019

10 megawatt (MW) = 1x1019 = 10.000.000.000.000.000.000 Pikowatt (pW)

9 Petawatt kaç Miliwatttır?

Petawatt’ı Miliwatt’a çevirmek için aşağıdaki formül kullanılır:

P(PW) = P(mW) * 10 18

9 Petawatt (PW) = 9x1018 = 9.000.000.000.000.000.000 Milliwatt (mW)

Bir Buzdolabı Bir Ayda Kaç Terawatt Harcar?

Buzdolabı elektrik tüketimi, buzdolabının büyüklüğüne ve kullanıldığı moda göre değişiklik göstermektedir. A sınıfı bir buzdolabı bir ayda 45 kW elektrik harcar.

Bu değeri Terawatt cinsinden hesaplamak için aşağıdaki dönüşüm kullanılmalıdır:

1 Kilowatt [kW] = 0,000 000 001 Terawatt [TW]

A sınıfı bir buzdolabı bir ayda 45 kW elektrik harcıyor ise yukarıdaki formüle göre Terawatt cinsinden 0.000000045 TW elektrik harcar.

Bir Radyatör Bir Ayda Kaç Petawatt Harcar?

Bir elektrikli radyatör elektrik tüketimi, bir ayda 2500 Watt kadardır.

Bu değer Petawatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkate alınmalıdır:

1 Watt [W] = 0.000 000 000 000 001 Petawatt [PW]

Bir elektrikli radyatör, bir ayda 2500 Watt elektrik tüketiyor ise yukarıdaki formüle göre 0.000 000 000 000 250 PW elektrik harcar.

Bir Bilgisayar Bir Ayda Kaç Miliwatt Harcar?

Bir bilgisayar elektrik tüketimi ayda 17,60 kW’tır.

Bu değer Miliwatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkat alınmalıdır:

1 Kilowatt [kW] = 1000000 Miliwatt [mW]

Bir laptop, bir ayda 17,60 kW elektrik tüketiyorsa yukarıdaki formüle göre 17 600 000 mW elektrik harcar.

Bir Vantilatör Bir Ayda Kaç Nanowatt Harcar?

Bir vantilatör elektrik tüketimi, bir ayda 7,84 kW kadardır.

Bu değer Nanowatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkat alınmalıdır:

1 Kilowatt [kW] = 1 000 000 000 000 Nanowatt [nW]

Bir vantilatör, bir ayda 7,84 kW elektrik harcıyorsa yukarıdaki formüle göre 7 840 000 000 000 nW elektrik harcar.

Bir Nükleer Enerji Santrali Bir Yılda Kaç Mikrowatt Üretir?

Bir nükleer enerji santralinin bir yılda ürettiği elektrik miktarı nükleer santral büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş bir yılda yaklaşık 35.000 GW elektrik üretmektedir.

Bu değer Mikrowatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkat alınmalıdır:

1 Gigawatt [GW] = 1 000 000 000 000 000 Mikrowatt [µW]

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş bir yılda yaklaşık 35.000 GW elektrik üretiyorsa yukarıdaki formüle göre 35 000 000 000 000 000 000 Mikrowatt [µW] elektrik üretir.

Bir Güneş Tarlası Bir Yılda Kaç Gigawatt Üretir?

Dünyada güneş tarlası aracılığıyla yılda yaklaşık 505 GW elektrik üretilir.

Bir Rüzgar Enerji Santrali Bir Yılda Kaç Nanowatt Üretir?

Bir rüzgar enerji santrali bir yılda ortalama 2,5 milyon Kilowatt (kW) elektrik üretebilir.

Bu değer Nanowatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkat alınmalıdır.

1 Kilowatt [kW] = 1 000 000 000 000 Nanowatt [nW]

Bir Rüzgar Enerji Santrali bir yılda ortalama 2,5 milyon Kilowatt (kW) elektrik üretebiliyorsa yukarıdaki formüle göre 2 500 000 000 000 Nanowatt (nW) elektrik üretir.

Bir Güneş Bacası Bir Yılda Kaç Kilowatt Üretir?

Bir güneş bacası bir yılda ortalama 4 Megawatt (MW) elektrik üretebilir.

Bu değer Kilowatt cinsinden ifade edilecek olursa aşağıdaki denklem dikkat alınmalıdır:

1 Megawatt [MW] = 1000 Kilowatt [kW]

Bir Güneş Bacası bir yılda ortalama 4 Megawatt (MW) elektrik üretebiliyorsa yukarıda formüle göre 4000 Kilowatt (kW) elektrik üretir.

Watt, Watt Saat ve Watt/Saat Arasındaki Farklar Nedir?

Watt, Uluslararası Birimler Sistemi (SI) tarafından dünya çapında güç birimi olarak kabul edilmiş bir enerji birimidir ve kısaca W ile gösterilir.

Watt Saat, elektrik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ve bir saatte kaç Watt elektrik tüketildiğini ifade eden birimdir.

Bir kilowatt saat (kWh), bir saatte aktarılan veya tüketilen bir kilovat güç anlamına gelir.

1 kWh = 1 saatlik zaman için harcanan 1 kW güç​​​​​​

Wattmetre Nedir?

Wattmetre, bir devreye sağlanan elektrik enerjisinin miktarını görsel olarak gösteren bir araçtır. Bu gösterge, elektrik enerjisi temini veya tüketimi için standart ölçü birimi olan watt ile ifade edilir. Bir wattmetre bağlı bulunduğu devrenin hem akım hem de gerilim değerini ölçer ve bu iki değeri çarparak devrenin gücünü verir. Wattmetreler, elektrik devresi ölçümü ve hata belirleme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca elektrikli cihazların güç değerlerini ve tüketimini kontrol etmek için çeşitli endüstrilerde de kullanılmaktadır.

Thomson-Houston Electric Company'nin mühendis, mucit ve kurucu ortağı Elihu Thomson, 1880'lerin sonlarında komütatör tipi bir wattmetre geliştirmiştir.

Watt Birimleri Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

Watt, 1960 yılında 11. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında bir SI birimi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde çoğu elektrikli cihaz Watt olarak derecelendirilmektedir. James Watt'ın endüstri verimliliğine katkısı, Watt (W) olmuştur.

Buhar makinesinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı James Watt vefat ettikten sonra watt birimi de kullanılmaya başlanmıştır. Birim, 1889'daki Bilimin Gelişimi için İngiliz Derneğinin İkinci Kongresinde kabul edilmiştir.

Neden Megawatt Diğer Elektrik Birimlerine Göre Tercih Edilir?

Ölçülecek enerjinin hassasiyetine, büyüklüğüne ve küçüklüğüne bağlı olarak farklı elektrik ölçü birimleri kullanılır. Megawatt, diğer Elektrik Birimlerine göre çok daha büyük bir ölçekte güç ölçmek istendiğinde tercih edilir. Örneğin bir elektrik santrali tarafından ne kadar güç üretildiğini veya tüm bir şehre güç sağlamak için ne kadar elektriğin gerekli olduğunu bilmek için ölçüm Megawatt cinsinden yapılır. Yıldırım gibi doğal olaylar da Megawatt cinsinden ölçülür. Ayrıca jeneratörlerin üretim kapasitesi de üretici şirket tarafından çoğunlukla Megawatt olarak ifade edilmektedir. Elektrik faturası hesaplama da megawatt birimi ile yapılır.

Diğer Sayfalar

Statik Elektrik Nedir?Elektriği Kim Buldu? Elektrik Nasıl Keşfedildi?Nükleer Atık Nedir? Radyoaktif Atık Nedir?Amper Nedir?Andre-Marie Ampere Kimdir?Voltaj Nedir? Elektrik Akımı Nedir?Elektrik YüküWatt Nedir?James Watt Kimdir?Nükleer EnerjiGeorg Simon OhmIsaac NewtonSıfır Daire Elektrik AboneliğiManyetik Alan Nedir?Doğal Gaz Nedir?Radyasyon Nedir?Bobin Nedir?James Clerk Maxwell Kimdir?Gauss Yasası Nedir?Elektrik Potansiyeli Nedir?Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?Maxwell Denklemleri Nedir?Carl Friedrich Gauss Kimdir?Elektrik Birimleri Nelerdir?Nükleer Reaktör Nedir?Elektromanyetik Nedir?Coulomb Yasası Nedir?Elektrik Alanı Nedir?Elektrostatik Nedir?Volta Pili Nedir?Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Kimdir?En İyi Doğal Gaz SobasıHendrik Casimir Kimdir?Doğal Gaz Sobası Nedir?Albert Einstein Kimdir?Thomas Edison Kimdir?Nikola Tesla Kimdir?Işık Hızı Nedir?Jeneratör Nedir?Transistör Nedir?Jeneratörün Ana Parçaları Nelerdir?Türkiye'de Doğal GazPil Nedir?Manyetik Kuvvet Nedir?Wattmetre Nedir?Manyetizma Nedir?Elektrik Kablo Çeşitleri Nelerdir?Ohm Kanunu Nedir?Mıknatıs Nedir?Diyot Nedir?Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?Elektrik Topraklama Nedir?Elektromıknatıs Nedir?Elektrikli Battaniye Nedir?Elektriksel İletken Nedir?Termik Santral Nedir?Termosifon Nedir?Ampul Nedir?Ampermetre Nedir?Buat Nedir?Dalga Enerjisi Nedir?Uzatma Kablosu Nedir?Elektrik Kablosu Renkleri ve Anlamları Nedir?Elektrikli Bisiklet Nedir?Elektrik Yangını Nasıl Çıkar?Edwin Hall Kimdir?Hall Olayı ya da Etkisi Nedir?Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?Michael Faraday Kimdir?Kısa Devre Nedir?George Westinghouse Kimdir?Doğal Gaz Sayacı Nedir?Isı Yalıtımı Nedir?Doğal Gaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır?Doğal Gaz Tasarrufu Nasıl Yapılır?Elektrik Çarpması Nedir?Hidrolik Enerji Nedir?Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?Doğal Gaz AcilDoğal Gaz Alarmı Nedir?Sir Adam Beck Kimdir?Elektrik ile İlgilenen Bilim AdamlarıFırın Ne Kadar Elektrik Harcar?Röle Nedir?