Elektrik Abonelik Ücreti 2023

Elektrik Abonelik Ücreti Nedir?

Elektrik abonelik ücreti, elektrik kullanım yeri için bağlantı yapıldıktan sonra aboneliğini ve ilk elektrik tedarikini başlatabilmek için görevli elektrik tedarikçileri tarafından alınan bedeldir. Son kaynak elektrik tedariki kapsamında tüketim gerçekleştiren tüketicilerden perakende elektrik satış sözleşmesi kurulurken alınan elektrik abonelik ücreti, tedarikçi değiştirildikten sonra tüketiciye iade edilir.

Şubat 2023 Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Elektrik abonelik ücreti, görevli elektrik tedarikçileri tarafından ilk defa sözleşme yapılırken alınan bedeldir. Elektrik bağlantısı yapıldığında elektrik kullanım yerinin sözleşme/bağlantı gücüne göre hesaplanarak tahsil edilir. 2023 yılı Şubat ayında elektrik abonelik ücreti (elektrik aboneliği açtırmak için ödenmesi gereken ücretler - elektrik abonelik ücreti 2023) aşağıdaki birim fiyatlarla hesaplanır.

Abone Grubu (Sözleşme Gücü)Açma/Kesme ücretiGüvence Bedeli
Mesken (1kW)44.8 TL128.9 TL
Mesken (5kW)224 TL644.5 TL
Ticarethane (1kW)44.8 TL283.8 TL
Ticartehane (5kW)224 TL1419 TL

*Bu birim fiyatlara göre ücret en az 5kW üzerinden hesaplanmaktadır. Bu fiyatlar 2023 yılı için geçerli bedellerdir.

Tedarikçi değiştirince güvence bedeli tüketiciye geri ödenir.

Eğer elektrik tedarikçinizi değiştirirseniz, daha önceki tedarikçinize ödemiş olduğunuz güvence bedelini (teminat) geri alırsınız. Eğer yeni tedarikçiniz de güvence bedeli talep etmiyorsa bu bedel size bir anlamda tasarruf olarak yansıyacaktır.

Hangi Durumlarda Elektrik Abonelik Ücreti Ödenir?

Elektrik abonelik ücreti, perakende elektrik satış sözleşmesi yapılırken ödenir. Perakende elektrik satış sözleşmesi kurulması gereken durumlar aşağıdaki gibidir: 

  • Yeni bir kullanım yerinde elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tedariğinin ilk defa başlatılması
  • Mevcut kullanım yerinde farklı bir kişi/kurum üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin devir alınması

Elektrik Abonelik Ücreti Nasıl Ödenir?

Elektrik abonelik ücreti kalemlerinden en yükseği güvence bedelidir. Güvence bedelinin tahsilat şekli Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmelği'nin 27. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre elektrik abonelik ücretinin ev (mesken) kullanıcıları için nakit olarak tahsil edilmesi esastır: "Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilir. Bu durumda görevli tedarik şirketi tarafından kabul edilmesi halinde, güvence bedelinin ilk taksiti de faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilebilir."

Görevli elektrik tedarik şirketleri, tüketicilerin elektrik abonelik ücretini taksitli olarak ödemek isteyip istemediğini sormakla yükümlüdür.

İnternet üzerinden yapılan elektrik abonelik başvurularında ise elektrik abonelik ücreti ilk faturaya yansıtılarak ödenir.

Serbest Tüketiciler İçin Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Serbest tüketiciler için elektrik abonelik ücreti bulunmamaktadır, tedarikçi değiştirmek tamamen ücretsizdir, yalnızca bazı tedarikçiler tarafından güvence bedeli talep edilebilir. Elektrik tedarikçisi değişikliği için serbest tüketici limitleri aşılmalıdır.

Ancak her koşulda (yeni tedarikçi tarafından güvence bedeli tahsil edilse de edilmese de) tedarikçi değişikliği yapılınca önceki tedarikçiye ödenen güvence bedeli tüketiciye iade edilir.

Elektrik abonelik ücreti detayları

Elektrik abonelik ücreti, abonelik başlatmak için bazı bedellerin tüketiciden alınmasıyla ortaya çıkan bedeldir. Bu bedeller:

Açma/Kesme Bedeli Nedir?

Açma kesme bedeli (ya da Kesme-Bağlama Bedeli) tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında tahsil edilen bedeldir. Açma-Kesme bedeli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul kararı ile belirlenir. Elektrik dağıtım şirketlerinin enerjiyi kesme ve açma işlemlerine karşılık tüketicilerden alınır. 

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence bedeli, tüketicilerin tedarikçilerine olan fatura borçlarını ödememe ihtimaline karşı tedarikçiler tarafından alınan bedeldir. Perakende satış sözleşmesi kapsamında tahsil edilecek güvence bedeli sözleşme (bağlantı) gücününe göre Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanır. Güvence bedeli sayfasından bu bedelle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sözleşme (Bağlantı) Gücü Nedir?

Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarıdır. Kullanma faktörü 0,60'tır ve bağlantı gücü birimi kW'dir. Bağlantı güçü en düşük 5kW olabilir.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafında alınmakta olan bir vergi türüdür. Kişiler ve kurumlar arasında ki anlaşma ve tüm işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.

Elektrik Abonelik Ücreti Nasıl Belirlenir?

Elektrik abonelik ücreti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kurul kararı ile belirlenir.