Elektrik Aboneliği Taşıma İşlemleri

Elektrik Aboneliği Taşıma İşlemleri

Elektrik aboneliği taşıma işlemleri, aboneliğin enerji tüketimini gerçekleştiren kişi ya da kurumdan farklı olması durumunda sözleşmenin kullanıcıya devredilmesidir. Her tüketim yerindeki abonelik, kullanımı yapan kişiye ait olmalıdır ve bunun yapılmaması usülsüz elektrik tüketimi kapsamına girmektedir.

Elektrik Aboneliği Taşıma İşlemleri Sayfa Özeti
Akbank Faizli Kredi

Elektrik Aboneliği Nasıl ve Neden Taşınır?

Elektrik enerjisi aboneliğini başlatmak ve satış sözleşmesi yapmak için bir elektrik tedarikçisine başvurulması gerekmektedir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48. maddesinin b fıkrası uyarınca "Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi" usulsüz elektrik kullanımı anlamına gelir. Usulsüz elektrik tüketimi yapmamak için tüketicilerin bir tedarikçi şirket ile kendi adlarına sözleşme kurmaları gerekir. Bu sözleşme bölgedeki görevli elektrik tedarik şirketi ya da serbest bir elektrik tedarik şirketi ile kurulabilir.

Elektrik aboneliği taşıma nedir?

Elektrik aboneliği taşıma, elektrik sözleşmesi kuran kişinin elektrik enerjisini tüketen kişinin aynı olmasını sağlamak için yapılan işlemdir. Bir başkası adına olan elektrik sözleşmesinin kullanıcı üzerine geçirilmemesi durumunda usulsüz elektrik kullanım cezası uygulanır. Elektrik aboneliği taşıma, yalnızca aktif bir sayacın kullanıcısının değiştirilmesi için elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılır, sıfırdan sayaç açtırmak için elektrik dağıtım şirketi ile irtibata geçilmesi gerekir.

Kiracılar elektrik tedarikçisini değiştirebilir!

Elektrik aboneliği farklı bir kişi üzerine kayıtlı olsa da kira kontratı ibraz eden tüketiciler aboneliklerini farklı bir elektrik tedarikçisine taşıyabilir.

Elektrik aboneliğini üstüne almak nedir?

Elektrik aboneliğini üstüne almak, elektrik tüketimi gerçekleştirilen yerdeki elektrik sözleşmesinin enerjiyi kullanan kişiye devredilmesi anlamına gelir. Elektrik aboneliğini üstüne almak için bölgedeki görevli elektrik tedarik şirketi ile iletişime geçilir. Daha önce aktif olan bir elektrik sayacının üstüne almak isteyen serbest tüketiciler ise elektrik tedarikçisi değiştirerek elektrik aboneliğini üstüne alabilir.

Kiracılar İçin Elektrik Üstüne Alma

Kiracılar için elektrik abonelği taşıma ya da elektrik üstüne alma işlemi görevli elektrik tedarikçileri veya serbest elektrik tedarikçileri tarafından gerçekleştirilebilir. Görevli elektrik tedarik şirketi ile elektrik aboneliği yapmak için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Yeni ünvan ile (elektrik aboneliğinin taşınacağı tüzel ya da gerçek kişi) kurulmuş bir perakende elektrik satış sözleşmesi
 • Kimlik aslı ve fotokopisi
 • Kira sözleşmesinin aslı ve fotokopisi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası ev Sahibi Tarafından Yapılacaktır.)
 • Görevli elektrik tedarik şirketine teminat ve elektrik abonelik ücretine istinaden yapılmış ödemenin dekontu.
 • Ayn sayaca ait eski bir elektrik faturası

Yukarıda yer alan evraklar hazır hale getirilerek bölgedeki görevli tedarik şirketinin internet sitesi aracılığıyla, e-devlet aracılığıyla ya da fiziki olarak ilgili şirketin müşteri işlem merkezine giderek işlemler tamamlanır.

Kiracının görevli tedarik şirketi yerine serbest elektrik tedarikçilerinden biriyle de ikili anlaşma kurarak abonelik taşıma hakkı vardır. Farklı elektrik şirketi ile elektrik aboneliği taşıma yapmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Yeni ünvan ile (elektrik aboneliğinin taşınacağı tüzel ya da gerçek kişi) kurulmuş bir elektrik tedarik sözleşmesi (ikili anlaşma)
 • Kimlik fotokopisi
 • Kira sözleşmesinin örneği
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası ev Sahibi Tarafından Yapılacaktır.)
 • Güvence bedeli talep etmeyen tedarikçiler için ek bir işlem yapılmaz, güvence bedeli gerekli olan tarifelerde güvence bedeli şekli yerine getirlilir.
 • Ayn sayaca ait eski bir elektrik faturası

Ev Sahibi İçin Elektrik Üstüne Alma

Bağlı olduğunuz Elektrik firmasına başvurarak yeni evinize yönelik kendi namınıza elektrik sözleşmenizi gerçekleştirmelisiniz.

 • Elektrik kesikse, bölgedeki görevli elektrik tedarik şirketi ile iletişime geçilir ve perakende satış sözleşmesi başvurusunda bulunulur. Bu başvuru e-devlet üzerinden, ilgili görevli tedarik şirketinin internet sitesinden veya çağrı merkezinden, ilgili görevli tedarik şirketinin müşteri işlem merkezinden yapılabilir. Bu işlemin ardından en çok 2 gün içerisinde elektrik açılır.
 • Elektriğiniz açık ise usulsüz kullanımın olmaması için elektrik sözleşmesi yeni ev sahibi ile kurulmalı ve faturalar yeni ev sahibi adına kesiliyor olmalıdır. Sayacın geçmiş dönem tüketimi serbest tüketici limiti üzerindeyse bu sözleşme herhangi bir serbest elektrik tedarikçisi ile yapılabilir. Serbest tüketici limiti altında tüketimi olan sayaçlar için ise sadece görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılır.
 • Her koşulda işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Elektrik Aboneliği Taşıma İşlemi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Elektrik aboneliği taşıma işlemi için gerekli evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı

 • Mülkiyet belirten bir belge (Tapu, kira sözleşmesi, Lojman tahsis belgesi vb.)

 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (Eski bir fatura)

 • DASK Poliçesi numarası

 • Mülk sahibinin adı ve soyadı (Kiracılar için)

 • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve unvan bilgilerini beyan etmesi gerekir. (Kiracılar için)

 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi

 • Şahsi banka hesabına ait IBAN

Elektrik Aboneliği Taşıma Ücretleri Ve Ticarethanede Elektrik Aboneliği Nasıl Taşınır?

İş yerleri için elektrik abonelik başvurusu yapılacaksa aşağıdaki evraklar tedarikçi firmaya teslim edilmelidir:

 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı

 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri

 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi

 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı

 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (Eski bir fatura)

 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)

 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)

 • Varsa IBAN numarası

Elektrik Aboneliği Kapatma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Elektrik aboneliği iptaline yönelik perakende satış sözleşmeniz iptal edilmelidir. Sözleşme sonlandırmaya yönelik elektrik tedarikçisi şirkete yazılı başvuru yapmanız gerekmektedir. Yapılan işlemler ücretsizdir. Elektrik aboneliği kapatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Yazılı başvuru
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Başkası adına işlem yapılması halinde noter onaylı vekaletname istenmektedir.)
 • Müşteri ya da tesisat numarası (Eski bir faturada bulunur.)

Elektrik İptal Başvurusu Nereye Yapılır?

Abonelikte iptal işlemi elektrik firmasının müşteri merkezlerinden veya internet sitesinden yapılmaktadır. Elektrik firmasının online abonelik iptaline yönelik hizmeti yok ise müşteri merkezine bireysel olarak başvurmanız gerekir. Başka kişi adına işlem yapılacak ise, noterden onayı alınmış vekaletname alınmalıdır.

Görevli tedarikçiden elektrik alıyorsanız aşağıdaki tablodan bölgenizde hizmet veren perakende satış şirketini bulabilir ve şirket ismine tıklayarak abonelik iptali yapmak üzere doğrudan abonelik iptal sayfasına veya müşteri hizmetleri sayfasına ulaşabilirsiniz. Bazı şirketler sitelerinden online olarak abonelik iptaline imkan verebilmektedir. Bazıları için ise müşteri merkezlerini ziyaret etmeniz gerekir. Eğer online randevu imkanı varsa önceden randevu ile gitmeniz işleminizi hızlandıracaktır.

Elektrik İptal Başvurusu Nereye Yapılır?

Abonelikte iptal işlemi elektrik firmasının müşteri merkezlerinden veya internet sitesinden yapılmaktadır. Elektrik firmasının online abonelik iptaline yönelik hizmeti yok ise müşteri merkezine bireysel olarak başvurmanız gerekir. Başka kişi adına işlem yapılacak ise, noterden onayı alınmış vekaletname alınmalıdır.

Görevli tedarikçiden elektrik alıyorsanız aşağıdaki tablodan bölgenizde hizmet veren perakende satış şirketini bulabilir ve şirket ismine tıklayarak abonelik iptali yapmak üzere doğrudan abonelik iptal sayfasına veya müşteri hizmetleri sayfasına ulaşabilirsiniz. Bazı şirketler sitelerinden online olarak abonelik iptaline imkan verebilmektedir. Bazıları için ise müşteri merkezlerini ziyaret etmeniz gerekir. Eğer online randevu imkanı varsa önceden randevu ile gitmeniz işleminizi hızlandıracaktır.

Elektrik İptal Başvurusu Nereye Yapılır?

Abonelikte iptal işlemi elektrik firmasının müşteri merkezlerinden veya internet sitesinden yapılmaktadır. Elektrik firmasının online abonelik iptaline yönelik hizmeti yok ise müşteri merkezine bireysel olarak başvurmanız gerekir. Başka kişi adına işlem yapılacak ise, noterden onayı alınmış vekaletname alınmalıdır.

Görevli tedarikçiden elektrik alıyorsanız aşağıdaki tablodan bölgenizde hizmet veren perakende satış şirketini bulabilir ve şirket ismine tıklayarak abonelik iptali yapmak üzere doğrudan abonelik iptal sayfasına veya müşteri hizmetleri sayfasına ulaşabilirsiniz. Bazı şirketler sitelerinden online olarak abonelik iptaline imkan verebilmektedir. Bazıları için ise müşteri merkezlerini ziyaret etmeniz gerekir. Eğer online randevu imkanı varsa önceden randevu ile gitmeniz işleminizi hızlandıracaktır.

Elektrik İptal Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Başvuruda; Kimlik fotokopisi, ikametgah, daha önce kullanılan tesisat numarası, vergi kimlik numarası fotokopisi (aslı ile birlikte), vatandaşlık numarası, ev sahipleri için tapu kiracılar için kira kontratının fotokopisi aslı ile birlikte isteniyor.

Elektrik iptal dilekçesi örneği için tıklayın.

Abonelik İptal İçin Kimler Başvurabilir?

Abonelik işlemleri kira sözleşmesinde veya tapuda ismi geçen kişi tarafından gerçekleştirmelidir. Başvuru farklı bir isim adına gerçekleştirilirse, noter tasdikli vekaletname alınarak başvuru işlemleri sırasında yanınınızda yer yer almalıdır. Evlilik cüzdanınız bile olsa eşinizin adına vekaletname olmadan başvuru yapmanız mümkün değildir.

Güvence Bedeli İadesi Nasıl Yapılır?

Elektrik sözleşmesi imzalanırken ödenilen güvence bedeli, abonelik iptali sonrası geri alınmaktadır. Elektrik firması, bu bedeli abonelik iptali sonrasındaki 5 iş günü içerisinde nakit veya hesabınıza havale şeklinde iadesini yapar. İade tutarı, TÜFE(enflasyon) verisine göre güncellenir. Önceki aboneliğinizden aldığınız güvence bedelini yeni bir sözleşmede kullanabilirsiniz.

E-Devlet Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

E-devlet adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin elektrik şirketi ismini yazarak Bireysel Abonelik Başvurusu bölümüne ardından " Yeni Başvuru" kutucuğuna tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra sırasıyla; Sorgulama Yöntemi Seçimi, Tesisat Bilgileri Tarife Seçimi Poliçe ve Mülkiyet Bilgileri, Sözleşme Gönderim ve İletişim Bilgileri, Ön izleme, İşlem Sonucu, aşamalarını doldurarak elektrik aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

E-Devlet Elektrik Aboneliği Sorgulama

E devlet elektrik aboneliği sorgulama

E-Devlet Elektrik Aboneliği İptali Nasıl Yapılır?

E devlet elektrik abonelik iptali

Diğer Sayfalar