ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ)

Bölgede dağıtım lisansı sahibi olan Çamlıbel Elektrik Dağıtım; Sivas, Tokat ve Yozgat'daki tüketicilerin elektrik dağıtım hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçiniz kim olursa olsun elektrik şebekeleri, arızalar ve kesintiler ile Çamlıbel Elektrik ilgilenmekle yükümlüdür.

ÇEDAŞ Hakkında

Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.  Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde hizmet vermektedir. 6 numaralı elektrik dağıtım bölgesinde görevli olan ÇEDAŞ,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  tarafından verilen dağıtım lisansıyla bölgede dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. ÇEDAŞ, bugün yaklaşık 52.789 kilometrekarelik bir alanda, 1 milyon aboneye, 2,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapmaktadır.

ÇEDAŞ’ın Tarihçesi

15 Temmuz 1970 tarihinde ülkemizin ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin koordineli bir halde yerine getirilmesi ve mevcut dağınık yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 1994 yılına kadar hizmetlerini sürdüren Türkiye Elektrik Kurumu,  aynı yıl Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak ikiye ayrılarak yeniden yapılanmıştır. Dağıtım hizmetlerinin TEDAŞ’a verilmesiyle tüm Türkiye’deki dağıtım faaliyetleri TEDAŞ sorumluluğuna geçmiştir.  TEDAŞ’ın 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınmasıyla Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Günümüzde aktif hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri toplam 21 tanedir. ÇEDAŞ da bu dağıtım şirketlerinden bir tanesidir.

Çedaş Özelleştirilme Süreci

2004 yılında dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle ve ÇEDAŞ’ın da özelleştirilmeye alınmasıyla birlikte, kurumun hisselerinin tamamı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 26.07.2010 tarihinde alınan karar ile satılmıştır. İhale sonucunda şirketin hisseleri 258,5 milyon Amerikan Doları bedelle Cengiz Holding, Limak Holding, Kolin İnşaat ortaklığı bünyesinde bulunan Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye devredilmiştir. ÇEDAŞ Satış sözleşmesi 2010/57 sayılı kanuna göre hazırlanmıştır ve bu sözleşme Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Yapılan özelleştirme işlemlerinden sonra şirket, 01.09.2010 tarihinde tamamen özel bir işletme olarak Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat bünyesinde hizmetine devam etmiştir.

Elektrik Dağıtım ve Satış Faaliyetlerinin Ayrıştırılması

2013 yılı öncesinde ÇEDAŞ, hem dağıtım hem de perakende satış faaliyetlerini bir arada yürütmekteydi. Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu’nun (EPDK) almış olduğu karar neticesinde 01.01.2013 tarihinde ÇEDAŞ, dağıtım hizmetleri ve perakende satış faaliyetlerini ayırmış, sadece görevli olduğu bölgede dağıtım faaliyetlerini yerine getirmeye başlamıştır. Perakende satış faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla da Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuş olup, bölgenin görevli elektrik tedarikçisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kurum, bölgede verdiği perakende satış hizmetinin yanı sıra ayrıca tüm Türkiye’de serbest tüketici statüsündeki tüketicilere de indirimli elektrik satışında bulunabilmektedir. Serbest tüketici yönetmelikleri gereği yıllık 1000 kWh üzeri elektrik kullanan kişiler serbest tüketicidir.

Çedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz.  Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Çedaş Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları

 
20162015Değişim (%)
917.913898.6182,15

ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 17. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 2,6 milyar kWh elektrik tüketimi gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %1,21'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 19.'su olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Çedaş Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı

İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Sivas937.200,01162.624,531.099.824,540,52
Tokat652.635,85147.823,82800.459,670,38
Yozgat655.200,7321.943,56677.144,290,32

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Çedaş Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %1,22'unu gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Çedaş Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı

İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Sivas2,823,248,42,523,0
Tokat3,135,630,51,329,4
Yozgat3,828,228,18,8311

Aşağıdaki grafikte (Çamlıbel Elektrik Dağıtım Tablosu) ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Çedaş Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Çedaş Kesinti Süreleri (dk)

20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
55,2241,9297,1350,4553,0903,4204,07

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Çamlıbel Elektrik Sivas

Adres: Yeşilyurt Mah. Erzincan Karayolu 1. km Merkez Sivas

Telefon: 0346-858-58-58

Çamlıbel Elektrik Tokat

Adres: Gezirlik Mah. Naci Özen Cad. No: 63 Tokat

Telefon: 0356-217-60-60

Yozgat

Adres: Esentepe Mah. Bölge Trafik Arkası Yozgat

Telefon: 0354-214-66-66

Çedaş Arıza Bilgileri

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.; Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik dağıtım hizmetlerini vermekle görevlendirilmiş şirkettir. Elektrik kesintileri ve şebekede meydana gelebilecek arızalar şirketin sorumluluğundadır. Aşağıda belirtilen işlemleri yapmak için bu bölgede 186'yı arayabilirsiniz.

- Arızalar hakkında bilgi almak ve arıza bildirimi yapmak

- Planlı elektrik kesintileri ile ilgili bilgi almak

- Aydınlatmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak

- Kaçak elektrik kullanımı ihbarında bulunmak

*186 numaralı çağrı merkezini aramak ücretlidir.