Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Enerjiye olan ihtiyacın giderek artması ve fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin hem sınırsız olmaması hem de bu kaynaklardan enerji elde edilirken çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararlar dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve bu yöndeki arayışlar artmıştır.

Enerjiye olan ihtiyacın giderek artması ve fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin hem sınırsız olmaması hem de bu kaynaklardan enerji elde edilirken çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararlar dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve bu yöndeki arayışlar artmıştır.

Enerjiye olan ihtiyaç süreklidir ve enerji arzının günümüzdeki hayatın normal akışında seyredebilmesi için kesintiye uğramaması gereklidir. Yenilenebilir enerji kaynakları hem çevre dostu hem de sınırsız olması sebebi ile enerji üretiminde büyük bir paya sahiptir. Ne var ki, rüzgar ve güneş gibi bu enerji kaynaklarından kesintisiz olarak enerji elde edilemiyor olması, halen fosil kaynaklardan enerji ihtiyacının karşılanmasını mecbur kılmaktadır. Biyokütle enerjisi ise depolanabilme yani sürekli üretimin mümkün olması özelliği ile yenilenebilir enerji kaynakları çeşitleri arasında önemli bir potansiyele sahiptir.

Enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması hem dışa bağımlığı azaltmakta hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Biyokütle Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Biyokütle kaynakları doğrudan yakma, piroliz, gazlaştırma gibi yöntemlerle katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülür. Bu yöntemleri termo-kimyasal çevrim ve biyo-kimyasal çevrim olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Elde edilen yakıtlar ve diğer yan ürünler ısınma, elektrik üretimi, tarımda gübre olarak vb. alanlarda kullanılabilir. Biyokütle kaynaklarından çevrim yöntemine göre elde edilen ürünler ve kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

BİYOKÜTLEÇEVRİM YÖNTEMİYAKITLARKULLANIM ALANLARI
ORMAN ATIKLARIANAEROBİK ÇÜRÜTMEBİYOGAZELEKTRİK ÜRETİMİ, ISINMA
TARIM ATIKLARIPİROLİZETANOLISINMA, ULAŞIM ARAÇLARI
ENERJİ BİTKİLERİDOĞRUDAN YAKMAHİDROJENISINMA
HAYVANSAL ATIKLARFERMANTASYONMETANISINMA, ULAŞIM ARAÇLARI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.ŞAntalya, Burdur, Isparta186 
ORGANİK ÇÖPLERGAZLAŞTIRMAMETANOLUÇAKLAR
ALGLERHİDROLİZ SENTETİK YAĞ, ROKETLER
ENERJİ ORMANLARIBİYOFOTOLİZMOTORİNÜRÜN KURUTMA
BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞLARESTERLEŞME REAKSİYONUMOTORİNISINMA, ULAŞIM ARAÇLARI, SERACILIK

Tablo 1. Biyokütle Kaynakları ve Kullanım Alanları

Sıkça Sorulan Sorular

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle Nedir?

Biyokütle Kaynakları Nelerdir?

Biyokütle Enerjisi Teknolojileri Nelerdir?

Biyokütle Enerjisi Santrali Nedir?

Türkiye'de Biyokütle Enerjisi Kullanımı Nasıldır?

Biyokütle Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir?