Menkul Sermaye İradı Nedir?

Menkul Sermaye İradı Nedir?

Menkul Sermaye İradı, yatırım yapılan menkul kıymetlerin (hisse senetleri, tahviller, bonolar vb.) elde edilen gelirlerini ifade eder.

Bu gelirler, hisse senetlerinin temettüleri, tahvillerin faiz ödemeleri, bonoların kupon ödemeleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Menkul sermaye iradı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde “Sahibinin ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.” olarak tanımlanmıştır.

Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler Nelerdir?

Menkul sermaye iradı, yatırımcıların sermaye piyasalarında elde ettiği gelirleri ifade eder. Türkiye'de menkul sermaye iradı sayılan gelirler, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen bazı gelir türlerini içerir. İlgili kanunda yer alan bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır.

  • Her türlü hisse senedinin kar payları
  • İştirak paylarından doğan kazançlar
  • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine kardan verilen paylar (Görevlerinden dolayı elde ettikleri gelirler ise ücret olarak değerlendirilir)
  • Tahvil, hazine bonosu vb.nin faiz gelirleri
  • Her türlü alacak faizleri
  • Mevduat faizleri (bankaya yatırdığımız paraya yürütülen faiz)
  • Faizsiz bankacılık yapanların ödedikleri kar payları
  • Repo (geri satın alma vaadiyle satma sözleşmesi), ters repo (geri satma vaadiyle satın alma sözleşmesi) gelirleri
  • Senetlerin iskonto bedelleri (senedin kırdırılması yani vadesinden önce bir başkasına ciro edilmesi)
  • Hisse senedi ve tahvillerin henüz vadesi gelmemiş kuponlarının satışından doğan kazançlar

Sıkça Sorulan Sorular

Menkul Sermaye İradi Nasıl Vergilendirilir?

Vergilendirme Gereken Menkul Sermaye İratları Nelerdir?

Vergi Kesintisine Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları Nelerdir?

Beyan Sınırlarıyla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Beyan Edilen Gelirden Yapılabilecek İndirimler Nelerdir?