En cazip bankayı anında bulun!

Bu gelirler, hisse senetlerinin temettüleri, tahvillerin faiz ödemeleri, bonoların kupon ödemeleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Menkul sermaye iradı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde “Sahibinin ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.” olarak tanımlanmıştır.

Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler Nelerdir?

Menkul sermaye iradı, yatırımcıların sermaye piyasalarında elde ettiği gelirleri ifade eder. Türkiye'de menkul sermaye iradı sayılan gelirler, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen bazı gelir türlerini içerir. İlgili kanunda yer alan bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır.

 • Her türlü hisse senedinin kar payları
 • İştirak paylarından doğan kazançlar
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine kardan verilen paylar (Görevlerinden dolayı elde ettikleri gelirler ise ücret olarak değerlendirilir)
 • Tahvil, hazine bonosu vb.nin faiz gelirleri
 • Her türlü alacak faizleri
 • Mevduat faizleri (bankaya yatırdığımız paraya yürütülen faiz)
 • Faizsiz bankacılık yapanların ödedikleri kar payları
 • Repo (geri satın alma vaadiyle satma sözleşmesi), ters repo (geri satma vaadiyle satın alma sözleşmesi) gelirleri
 • Senetlerin iskonto bedelleri (senedin kırdırılması yani vadesinden önce bir başkasına ciro edilmesi)
 • Hisse senedi ve tahvillerin henüz vadesi gelmemiş kuponlarının satışından doğan kazançlar

Menkul Sermaye İradi Nasıl Vergilendirilir?

Menkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu'na (GVK) göre vergilendirilir. Menkul sermaye iradı, hisse senedi, tahvil, bono, repo, varant, opsiyon ve türev gibi sermaye piyasası araçlarının alım-satımından veya elden çıkarılmasından elde edilen kazançları ifade eder. Dar mükellef olanlar, elde ettikleri menkul sermaye iradını stopaj yoluyla vergilendirir. Stopaj oranları, Gelir Vergisi Kanunu'na göre belirlenir ve yıl bazında değişebilir. 2024 yılı itibarıyla dar mükellefler için hisse senetleri ve tahvillerden elde edilen menkul sermaye iradı stopaj oranı %0'dır.

Menkul sermaye iradı vergilendirmesi genellikle aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Hisse Senedi ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Elde Edilen Kazançlar: Hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar, GVK'nin 80. maddesi uyarınca stopaj suretiyle vergilendirilir. Hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması sonucu elde edilen kazançlar, stopaj oranına tabi tutulur. Stopaj oranları, kazancın niteliğine ve süresine göre farklılık gösterebilir.
 • Repo, Tahvil, Bono ve Diğer Borçlanma Araçlarından Elde Edilen Kazançlar: Repo, tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarından elde edilen kazançlar da GVK'nin 80. maddesi uyarınca stopaj suretiyle vergilendirilir. Stopaj oranları, kazancın niteliğine ve süresine göre değişebilir.

Mükellef olanlar, menkul sermaye iradını beyanname yoluyla Gelir Vergisi Kanunu'na tabi olarak vergilendirir. Beyan edilen menkul sermaye iradı, diğer gelirlerle birleştirilerek toplam gelir üzerinden vergilendirilir. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen oranlara göre gelir vergisi hesaplanır. Vergi kapsamına alınan menkul sermaye iratları şunlardır.

 • Hisse senetleri
 • Tahviller ve bonolar
 • Repo
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

4 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi