Likidite Nedir?

Likidite Nedir?

Kısa vade içerisinde kolay bir şekilde nakde çevrilebilecek varlıkların tümüne likidite adı verilir.

Tüzel ya da gerçek kişinin, sahip olduğu bir varlığı, söz konusu varlığın fiyatında herhangi bir değişiklik olmaksızın hızlıca nakde çevirebilmesi likiditeyi ifade eder. Likidite, nakit para akışıyla ilgilidir. Duran varlıklar en düşük likiditeyi ifade eder. Hızlı bir şekilde nakit parayla varlık alabilmek veya mevcut bir varlığı hızlı bir şekilde satabilmek, likiditenin normal olduğunun göstergesidir. Satış hızıyla varlığın satış fiyatı arasındaki değişim, likiditenin boyutunu ortaya koyar.

Likidite Türleri Nelerdir?

Likidite bir varlığın veya gayrimenkulün, piyasa fiyatını etkilemeden nakde dönüştürülebilmesi kolaylığıdır. Hızlı alım-satım işlemlerinin tanımlanması olarak da bilinir. 3 ayrı likidite türü bulunur. Likidite türleri aşağıdaki gibidir.

  • Varlık likiditesi (Varlığın nakde çevrilme hızıyla ilgilidir.)
  • Piyasa likiditesi (Varlığın alım-satımının yapılacağı piyasanın şartlarını ifade eder.)
  • Muhasebe likiditesi (Gerçek veya tüzel kişilerin borçlarını ödeme süresiyle ilgilidir.)

Varlık Likiditesi

Varlık likiditesi, söz konusu varlığın ne kadar sürede nakde çevrilebildiği ile ilgilidir. Nakit para, en hızlı şekilde alınıp satılabilen ürün olduğundan, likiditesi en yüksek varlıktır. Hisse senedi gibi menkul varlıklar da yüksek likiditeye sahiptir. Gayrimenkuller diğer varlık türlerine göre likiditesi daha düşük varlıklar olarak kabul edilir. Varlıkların likiditesi, varlıkların güvenilirliğine ve popülerliğine göre belirlenir.

Piyasa Likiditesi

Piyasa likiditesi, varlıkların alınıp satılacağı piyasadaki şartlardır. Söz konusu piyasa serbest ve açık bir piyasa ise istenilen fiyattan alım satım yapmak mümkün olacağından piyasa likiditesi de yüksek olur. Alım satım yapmak için çeşitli kısımların bulunduğu, alıcıların veya satıcıların az olduğu piyasalar ise piyasa likiditesi düşük piyasalardır. Bu tip piyasalarda varlıkları istenilen süre zarfında ve istenilen fiyat kapsamında nakde çevirmek zordur.

Muhasebe Likiditesi

Muhasebe likiditesi, gerçek veya tüzel bir kişinin borçlarını zamanında ödeyebilmesiyle ilgilidir. Yatırımcılar yeni bir şirkete yatırım yapacakları zaman özellikle şirketin muhasebe likiditesine bakar. Şirketin muhasebe likiditesi, söz konusu kuruluşun finansal durumu hakkında önemli bilgiler verir. Muhasebe likiditesinin iyi olduğu durumlarda finansal yükümlülükler aksatılmadan, hızlı bir şekilde yerine getirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Likidite Neden Önemlidir?

Likidite Oranı Nedir?

Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Likidite Riski Nedir?

Likidite Riski Nasıl Ölçülür?

Likidite Tuzağı Nedir?

Likidite Tuzağından Nasıl Çıkılır?

Likidite Oranı Neden Önemlidir?