Trafik cezası alan ancak ceza gerektiren herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia eden sürücüler, trafik cezası itirazı dilekçesi ile ilgili makama başvurabilirler. Eksik gerekçelerle ya da sürücü olağanüstü hallerdeyken kesilen cezalara da itiraz etme hakkı vardır.

Sürücünün aldığı ceza kapsamına göre çeşitli trafik cezası itiraz dilekçesi örnekleri bulunur. Cezayı alan kendi adına ya da vekaletini avukatına vererek avukatı aracılığıyla itirazda bulunabilir. Sayfanın sonunda bulunan trafik cezası itiraz dilekçesi örnekleri kullanılabilir.

Trafik Cezası Ne Zaman Tebliğ Edilmelidir?

EDS (Elektronik Denetim Sistemleri; trafik ihlal denetim ve tespit sistemi) ile trafik kurallarına aykırılık tespit edilerek kesilen cezanın sürücüye 10 iş günü içerisinde tebliği yapılır. Trafik cezası tebliği, 10 iş günü içerisinde yapılmazsa ceza yazılan vatandaşa itiraz hakkı doğar. Trafik cezası tebliğ edildiği günden başlayarak 1 ay içinde ödenirse cezada %25 oranında indirim yapılır.

Trafik Cezasını Geç Tebliğ Aldım

Trafik cezası, EDS (trafik ihlal denetim ve tespit sistemi) ve yüz yüz olmak üzere iki farklı şekilde verilebilir. EDS ile plakaya kesilen trafik cezalarının 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekir. Eğer trafik cezası bu süreden sonra tebliğ edilmişse vatandaşın itiraz edebilme hakkı vardır.

Trafik Cezası İtiraz Süresi Nedir?

Trafik cezası itiraz süresi, Karayolları Trafik Kanunu kapsamınca 15 gündür. Bu süreçte itiraz hakkı kullanılmazsa ceza kesinleşir ve ceza bedelini ödenmesi gerekir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İtiraz dilekçesinin ilgili makam tarafından işleme alınabilmesi için trafik cezası itirazı son tarihi geçmemiş olmalıdır. Trafik cezası tebliğ edildikten sonra itiraz süresi 15 gündür. İtiraz dilekçesi yazılırken şu noktalara dikkat edilmelidir:

  • Trafik cezası itiraz dilekçesi, Sulh Ceza Mahkemesine hitaben yazılır.
  • Dilekçenin giriş kısmında itiraz edenin ad, soyadı, T.C kimlik numarası, adresi gibi bilgileri doğru şekilde yer almalıdır. Ardından seri numarası, sıra numarası verilerek tutanak bilgileri yazılmalıdır ve tutanağın tebliğ tarihi belirtilmelidir.
  • Trafik cezasını kesen kurumun adı, dilekçenin giriş kısmında yer almalıdır.
  • Dilekçenin açıklama kısmında itiraz nedenleri, maddeler halinde belirtilmelidir.
  • Dilekçenin alt kısmında itiraz edenin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.
  • Ekte kimlik fotokopisi, ceza tutanağı fotokopisi olmalıdır.

Sayfanın son kısmında trafik cezası itiraz dilekçesi örnekleri mevcuttur.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesini Nereye Vermeliyim?

Trafik cezası itiraz süresi boyunca vatandaş, ikamet ettiği bölgeye en yakın olan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurabilir. Başvuru, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreçte kabul edilir. Başvurunun değerlendirilmeye alınması için itiraz dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ayrıca talep edilen ek belgelerin dilekçe ile birlikte iletilmesi gerekir.

Trafik Cezası İtirazım Kabul Edilirse Ne Olur?

Trafik cezası itirazı kabul edilirse vatandaşın cezası iptal edilir ve ödediği ceza tutarı tarafına iade edilir.

Trafik Cezası İtirazım Reddedilirse Ne Olur?

Mahkeme tarafından trafik cezası itirazı reddedilirse ceza kesinleşerek vatandaşın ödeme yapması gerekir. Aynı durum itiraz süresini kaçıran kişiler için de geçerlidir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi için Harç Ücreti Ödenir mi?

Vatandaş, trafik idari para cezasına itiraz etmesi halinde herhangi bir harç ücreti ödemez. İtiraz başvurusu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenir. Bu inceleme sonrasında itirazın haklı olup olmadığı kararına varılır. Mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak itirazın sonuçlanma süresi, 3 ile 6 ay arasında değişkenlik gösterir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği Var mı?

Aşağıda şablon halinde yer alan trafik cezası itiraz dilekçesi örnekleri kullanılabilir. Tercihen açıklama kısmı değiştirilerek cezanın neden iptal edilmesi gerektiğine ve vatandaşın sunduğu delillere yer verilebilir.

Vekilli Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği PDF

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği PDF

Ayrıca aşağıdaki Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneğini Kullanabilirsiniz:

………… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

İTİRAZA KONU TUTANAK: ……/……./2023 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

KONU: Trafik ceza tutanağına itiraz

TEBLİĞ TARİHİ: ./../…. (trafik cezasının tebliğ edildiği tarih)

AÇIKLAMALAR:

Tarafıma ait olan …. …… plakalı araç ile ilgili olarak ………… …… mevkiinde …./…. tarihinde saat ….:….. da, Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/A maddesi uyarınca …. TL trafik cezası düzenlenmiştir. İş bu ceza tutanağı hukuka aykırı olarak düzenlendiği için; iptali gerekmektedir.

Tarafıma kesilen bu ceza iddiadan öteye gitmemektedir. Nitekim anılan yoldan geçip geçmediğim belli olmadığı gibi, anılan yol üzerinde radar ile hız tespiti yapıldığına dair de herhangi bir uyarı levhası bulunmamaktadır.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıkladığım ve resen nazara alınacak nedenlerle; İtirazımın kabulü ile trafik idari para cezasının iptaline, karar verilmesini arz ve talep ederim.

İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
İmza

Ek:

  • Trafik ceza tutanak fotokopisi
  • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi

İlgili İçerikler

24 Mayıs 2024 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024
Ezgi Koca
Ezgi Koca
Baş Editör
Yazar Hakkında
Ezgi Koca, 21 Ağustos 1989 İstanbul doğumludur. 2012 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli ajanslarda içerik editörlüğü ve dijital proje yöneticiliği yaptı. Encazip baş editörü olarak 2021'den bu yana görev yapıyor.
Detaylı Bilgi