En cazip sigortayı anında bulun!

Gayrimenkul alım satım işlemleri, miras işlemleri ve evlilik başvuruları gibi önemli süreçler de noterler tarafından yürütülür. Noter huzurunda gerçekleşen işlemler, taraflar arasında güvenilir bir şekilde belgelendirilir ve hukuki geçerlilik kazanır. Apostil ve legalizasyon gibi uluslararası belge onayları da noterler aracılığıyla yapılabilir. Noterler, toplumun hukuki güvencesini sağlayarak çeşitli işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde kritik bir rol üstlenirler.

Noterler Kime Hizmet Verir?

Noterler, hukuki işlemlerde taraflara resmi belge onaylama hizmeti sunar. Vekaletnamelerin düzenlenmesi ve onaylanması gibi görevleri üstlenirler. Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin tasdikini yaparak tarafların haklarını korurlar. Miras işlemleri gibi yasal süreçlerde de rol oynarlar. Genel olarak noterler, hukuki güvence sağlamak ve belge düzenleme konularında faaliyet gösterirler.

Noter İşlemleri Nedir?

Noter işlemleri, noterlerin yasal işlemlerde rol aldığı resmi süreçleri içerir. Belge onaylama, vekaletnamelerin düzenlenmesi gibi belgelerin yasal güvence altına alınması noter işlemlerine dahildir. Sözleşmelerin resmi olarak düzenlenip onaylanması ve miras işlemlerinin düzenlenmesi de noter işlemleri arasındadır. Yabancı dildeki belgelerin yeminli tercümesi ve tasarruf işlemleri de noterler tarafından gerçekleştirilir. Noter işlemleri, tarafların haklarını koruma ve hukuki güvence sağlama amacı taşır.

Geçici Kimlik Belgesi ile Noter İşlemleri Yapılır mı?

Ülkemizde, geçici kimlik belgesi ile bazı sınırlı noter işlemleri yapılabilmektedir. Bu durum işlemin türüne ve noterin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, evlenme işlemi gibi bazı basit işlemler için geçici kimlik belgesi yeterli olabilir. Daha karmaşık işlemler veya mülkiyetle ilgili resmi işlemler için genellikle nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı gereklidir. "T.C. Kimlik ile Kredi Başvurusu Yapılabilir mi?" sorusuna yanıt verirken, genellikle kredi başvuruları için T.C. kimlik numarasının ve nüfus cüzdanının gerektiğini belirtmek önemlidir.

Noterlik Ücreti Nedir ve Neden Ödenir?

Yukarıda kısaca izah edildiği gibi noterlik ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar 1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nda yer alır. Bu düzenlemeye göre, noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleri ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında harç, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir tarife ile tespit olunur. Buna göre güncellenen 2023 yılı noterlik ücreti şu şekildedir.

 • Düzenleme ücreti:783,82TL
 • Çevirme ücreti:196,62TL
 • Yol ödeneği:94,12TL
 • Emanetlerin saklanması ücreti:54,88TL
 • Yazı ücreti:23,76TL
 • Karşılaştırma ücreti:23,76TL
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti:19,90TL
 • Noter ücreti:17,32TL
 • Elektronik Tespit Ücreti:10,60TL
 • Tescil ücreti:7,42TL
 • Defter onaylama ücreti:7,42TL
 • Bildirim yazı ücreti:7,42TL
 • Aracılık ücreti:5,30TL

Noter İşlem Ücretleri 2024 Yılı İçin Ne Kadar?

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

31 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi