Trafik Cezası Erken Ödeme Hesaplama Mayıs 2024

Trafik cezası birçok farklı şekilde ödenebilir. Trafik cezası ödemek için vergi dairesi, İnteraktif Vergi Dairesi, PTT iş yerleri ve banka şubeleri kullanılabilir. Trafik cezalarının hemen ödenmesi durumunda indirim uygulanır. Trafik cezası erken ödeme hesaplama işlemi için aşağıdaki modül kullanılmalıdır.

En cazip sigortayı anında bulun!

Trafik cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı birimlere, yetkilendirilen bankaların şubeleri ile online kanalları üzerinden, PTT şubelerinden, İnteraktif Vergi Dairesi portalından, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi ve e-devlet üzerinden ödenebilir. Trafik cezası ödemek için vatandaşlar e-devlet üzerinden ilgili mercilere kolayca ulaşabilir.

2023 Trafik Cezaları Ne Kadar?

Trafik cezaları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenir. (YIL) yılı için en çok uygulanan cezalar ve ilgili kanun maddeleri aşağıdaki gibidir:

Trafik Cezası Sebebi (İhlal Konusu)İlgili Kanun MaddesiTrafik Ceza Tutarı %25 İndirimli TutarCeza Paunı
Emniyet kemeri takmamak78/1-a436TL327TL15
Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak73/c951TL713,25TL10
Alkollü araç kullanmak (İlk defa)48/54064TL3048TL20
Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak51/2 -a951TL713,25TL10
Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşmak51/2 -b1979TL1484,25TL15
Kırmızı ışık kuralına uymamak47/1-b951 TL713,25TL20

2024 yılı için uygulamada olan diğer idari trafik cezaları aşağıdaki gibidir.

Trafik Cezası Sebebi (İhlal Konusu)İlgili Kanun MaddesiTrafik Ceza Tutarı %25 İndirimli TutarCeza Puanı
Alkollü araç kullanmak (ikinci defa)48/55096TL3822TL20
Ehliyetsiz araç kullanmak39/28190TL6142,5TL-
Emniyet şeridini kullanmak46/2-f 4064TL3048TL-
Hız sınırını %50 ve üzerinde aşmak51/2 -c4064TL3048TL15
Işık donanımının çalışmaması30/1-a436TL327TL-
Trafikte drift atmak67/1-d20342TL15256,5TL-
Abart egzoz/cam filmi kullanmak30/1-b951TL713,25TL20
Trafik sigortası yaptırmamak91436TL327TL-
Hatalı şerit değiştirmek46/2-c951TL713,25TL15
Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak39/31647TL1235,25TL20
Çakarlı lamba kullanmak26/24063TL3047,25TL-
Muayenesiz araç kullanmak34/a951TL713,25TL10
Sağa dönüş kurallarına uymamak53/1-a436TL327TL20
Takip mesafesine uymamak56/1-c436TL327TL20
Motosiklette kask takmamak78/1-b436TL327TL15
Hatalı park etmek61/1-a'dan n'ye kadar436TL327TL10/15
Engelli park alanına park etmek61/1-o873TL657,75TL10
Uyuşturucu madde kullanmak48/820977TL15732,75TL20

Trafik Ceza Puanı Nedir?

Karayolları Trafik Kanunun 118. maddesine göre kanunun suç saydığı fiilleri işleyen sürücülere aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre ceza puanları verilir. Trafik kanun ihlalinin işlendiği tarihten bir yıl geriye dönük olarak toplamda 100 ceza puanı cezası alan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulur.18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 167. maddesi uyarınca uygulamada olan, ihlale göre trafik ceza puanı cetveli aşağıdaki gibidir.

Trafik Kural İhlalinin KonusuKanun MaddesiCeza Puanı
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak2110
Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak2310
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak2510
Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak26/15
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak26/25
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması2810
30/1-a20
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak30/1-b20
Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak31/1-a10
Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak31/1-b20
Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek3210
Araçların muayene süresini geçirmek3010
Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek39/1-a20
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak39/1- b10
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek44/a10
Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek44/b5
Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek46/2-a20
Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek46/2-b20
Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek46/2-c20
Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek46/2-d20
İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri46/2-e20
Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak47/1-a20
Kırmızı ışık kuralına uymamak47/1-b20
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak47/1-c20
Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak47/1-d20
Alkollü içki alarak araç kullanmak48/520
Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak (Sürücüye, Araç Sahibine, İşleten veya Teşebbüse)49/320
Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak51/2-a10
Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak51/2-b15
Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak52/1-a15
Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak52/1-b15
Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak52/1-c20
Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak52/1-d15
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek53/1-a20
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek53/1-b20
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek53/1-c20
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek53/1-d20
Geçme kurallarına riayet etmemek54/1-a20
Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek54/1-b20
Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması5515
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak56/1-a20
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araç sürücüsünün, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi56/1-b15
Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)56/1-c20
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak56/1-d10
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak56/1-e20
Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek57/1-a20
Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;57/1-b20
1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,
3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara,
6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,
7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi57/1-c20
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek57/1-d20
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,57/1-e20
Aksine bir işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek57/1-f20
Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması5815
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,5920
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,60/a10
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,60/b10
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,60/c10
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,60/d10
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,60/e10
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,60/f10
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,60/g10
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,60/h10
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,60/h10
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,61/a15
Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,61/b10
Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,61/c10
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,61/d10
Taşıt yolu üzerinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,61/e10
Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,61/f10
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,61/g10
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,61/h10
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,61/ı10
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,61/j10
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,61/k15
Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,61/l10
Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,61/m10
Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,61/n10
Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,61/o10
Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,6215
Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak,6310
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,64/1-a-120
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması,64/1-a-220
Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,64/1-a-310
Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,64/1-b-115
Öndeki aracı geçişlerde uyarı için uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması,64/1-b-415
Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,64/1-b-520
Sadece park lambaları ile seyretmek,64/1-b-615
Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak,65/1-a20
Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapmak,65/1-b20
Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,65/1-c20
Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak,65/1-d20
Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,65/1-e15
Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek,65/1-f20
Yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,65/1-g20
Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,65/1-h20
Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek,65/1-ı20
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek,65/1-j20
Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi;6615
Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları;
Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları;
Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlasının taşınması,
Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları,6720
Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmaları,
Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi,
Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,7115
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,7210
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak7010
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek7420
Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması7515
“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması
Demiryolu geçitlerinde;7020
Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri,
Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri
Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları77/1-b15
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek77/1-c10
Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak,78/1-a15
Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması78/1-b15
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak81/1-a20
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak81/1-a20
Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi81/1-c10
Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak81/1-d20
Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek81/1-e15
Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek81/1-e15
Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak81/320
Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi82/1-a20
Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak82/1-b20
Zorunlu trafik sigortası yaptırmamak9110

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

5 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 8 Ağustos 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi