En cazip bankayı anında bulun!

Maaş hesaplaması, ülkeden ülkeye ve çalışanın pozisyonuna göre değişiklik gösterebilir. Net maaş, brüt maaştan vergi, prim ve diğer kesintilerin düşülmesiyle elde edilen gerçek çalışan geliridir. Her ülkenin farklı maaş hesaplama yöntemleri ve vergi oranları olduğu için, net maaş hesaplaması ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Maaş Nasıl Hesaplanır?

Maaş hesaplama, brüt maaş hesaplama ve net maaş hesaplama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Maaş hesaplama detayları ve örnekleri aşağıdaki gibidir.

Brüt Maaş Hesaplaması

 • İşveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya bağlı olarak belirlenen brüt maaş miktarı temel alınır.
 • Brüt maaş, çalışana vergi, sigorta primleri veya diğer kesintiler yapılmasını gerektiren miktarı ifade eder.
 • Brüt maaş, vergi dilimleri ve sigorta prim oranları gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Net Maaş Hesaplaması

 • Brüt maaştan vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler düşülerek net maaş elde edilir.
 • Vergi kesintileri, çalışanın gelirine bağlı olarak uygulanan vergi oranlarına göre belirlenir.
 • Sigorta primleri, sosyal güvenlik, sağlık sigortası gibi faktörlere bağlı olarak belirlenen oranlarla hesaplanır.
 • Diğer yasal kesintiler, çalışanın maruz kaldığı bölgesel veya sektörel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Brüt maaşın 5.000TL olduğunu ve vergi dilimlerine göre %20 oranında vergi kesintisi olduğunu varsayalım. Ayrıca sigorta primi olarak %10 oranında bir kesinti olduğunu düşünelim.

 • Brüt maaş: 5.000TL
 • Vergi kesintisi (%20): 5.000TL x 0,20 = 1.000TL
 • Sigorta primi (%10): 5.000TL x 0,10 = 500TL

Net maaş = 5.000TL - 1.000TL - 500TL = 3.500TL

Bu hesaplama, brüt maaştan vergi ve sigorta kesintilerinin düşülmesiyle net maaşın elde edildiğini gösterir. Net maaş, çalışana ödenen gerçek miktarı temsil eder.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, bir çalışanın vergiler, sigorta primleri, kesintiler veya ek ödemeler gibi herhangi bir düzeltme yapılmadan önceki toplam maaş miktarını ifade eder. Brüt maaş, işveren tarafından çalışana sunulan ve sözleşmede belirtilen maaş tutarıdır. Brüt maaş, çalışanın eline geçen net maaştan farklıdır, çünkü net maaş çalışana ödenen miktarı temsil ederken, brüt maaş ise çalışanın aldığı maaşa ek olarak yapılan kesintileri içermez. Brüt maaşın özellikleri aşağıdakileri içerir.

 • Vergiler: Brüt maaş, gelir vergisi, sosyal güvenlik vergileri veya diğer vergi türleri gibi vergi kesintileri yapılmadan önceki maaşı ifade eder.
 • Sigorta primleri: Brüt maaş, çalışanın işveren tarafından ödenen sigorta primlerini içerebilir. Bu primler genellikle sosyal güvenlik sigortası, sağlık sigortası veya diğer sigorta türlerini kapsar.
 • Kesintiler: Brüt maaş, işveren tarafından yapılan kesintileri içerir. Örneğin, emeklilik katkı payları, sendika aidatları veya diğer ödemeler brüt maaşa dahil olabilir.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, bir çalışana vergiler, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra ödenen miktarı ifade eder. Net maaş, çalışana gerçek olarak eline geçen, harcama yapabileceği tutarı temsil eder. Çalışanların brüt maaşları üzerinden vergi ve diğer kesintiler yapılır. Vergi kesintileri, çalışanın gelirine bağlı olarak uygulanan vergi oranlarına göre belirlenir. Sigorta primleri ise sosyal güvenlik, sağlık sigortası ve diğer yasal sigorta programları için ödenir. Net maaş, çalışanın brüt maaştan vergi kesintileri, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu kesintilerin miktarı, çalışanın gelir düzeyine, ülkenin vergi yasalarına, sigorta kurallarına ve diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İlgili İçerikler

3 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 2 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi