ÖTV ve KDV Hesaplama, 2024 ÖTV Oranları

Motorlu araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) motor hacmi ve satış fiyatına göre değişiklik gösterir. Katma Değer Vergisi (KDV) tüm motorlu taşıtlar için istisnalar haricinde %20’dir ve KDV, ÖTV’li tutar üzerinden hesaplanır. En güncel ÖTV oranları, 24.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca belirlenmiştir.

24.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca belirlenmiştir.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Resmi Gazetede Yayınlanan Hali ile ÖTV Oranları

6417 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan hali ile en son ÖTV oranları aşağıdaki gibidir.

Mal İsmiVergi Oranı (%)
Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) [Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]%25
Yarı römorkler için çekiciler%4
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
Otobüs%1
Midibüs%4
Minibüs%9
Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb. (para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar15%
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar15%
Sadece elektrik motorlu olanlar(sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan)10%
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler15%
Sadece elektrik motorlu olanlar10%
ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)25%
(Motorlu karavanlar)45%
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar45%
Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar50%
Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar60%
Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar70%
Diğerleri80%
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar45%
Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar50%
Diğerleri80%
Diğerleri
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130%
Diğerleri150%
Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130%
Diğerleri150%
Diğerleri220%
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler10%
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler25%
Motor gücü 120 kW'ı geçenler60%
Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
6,70%
Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)6,70%
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler10%
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler52%
Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler75%
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler10%
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler52%
Motor gücü 120 kW'ı geçenler75%
Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
Sadece elektrik motorlu olanlar10%
Diğerleri10%
ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)25%
(Diğerleri)
Sadece elektrik motorlu olanlar4%
Diğerleri4%
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak
yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları,
beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,
püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
4%
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük
arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu
taşıtların aksam ve parçaları
4%
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler8%
Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler37%
Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan
pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar
3%
Motor gücü 20 kW'ı geçenler37%
Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler3%
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil),
uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan
özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0,50%
18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
0
Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
0
Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve
kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar
ve kanolar hariç)
8%
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri0

Motosiklet ÖTV Oranları

Motosiklet alırken diğer motorlu araçlarda olduğu gibi hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Katma Değer Vergisi (KDV) ödenir. Güncel motosiklet ÖTV oranları aşağıdaki şekildedir.

Mal İsmiÖTV Oranı (%)
Motor silindir hacmi 250 m3’ye kadar olan motosikletler için%8
Motor silindir hacmi 250 m3’ün üzerinde olan motosikletler için %37

Taşıtların Vergisiz Bedeline Göre ÖTV Nasıl Hesaplanır?

Taşıtların vergisiz bedeline ve motor gücüne göre ÖTV oranları değişiklik gösterir. Taşıtların vergisiz bedeline ve motor gücüne göre ÖTV aşağıdaki oranlara göre hesaplanır.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar45%
Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar50%
Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar60%
Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar70%
Diğerleri80%
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar45%
Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar50%
Diğerleri80%
Diğerleri
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130%
Diğerleri150%
Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130%
Diğerleri150%
Diğerleri220%
Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler10%
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler25%
Motor gücü 120 kW'ı geçenler60%

Belirli şartların uygun olması durumunda ise ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

29 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi