Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi İletişim

Başkent Elektrik (EDAŞ)

Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye’de elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini gerçekleştirmek amacını güden bir kamu kuruluşu olarak 1970 yılında faaliyete geçmiştir. TEK kurulmadan önce belediye ve köylerde bu faaliyetleri gerçekleştiren birçok işletme mevcuttu. Ancak TEK kurulduktan sonraki dönemlerde, bu işletmeler sektördeki karışıklığı giderebilmek adına TEK çatısı altında birleştirildi. Atılan bu tarihi adım ile birlikte hem elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti kamu kuruluşu vasfıyla tek bir merkezden kontrol edilmeye başlandı, hem de sektördeki mevcut karışıklık ortadan kaldırıldı. TEK, bir kamu kurumu olarak 24 yıl boyunca ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamıştır.

Başkent Sayfa Özeti

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)

Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye’de elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini gerçekleştirmek amacını güden bir kamu kuruluşu olarak 1970 yılında faaliyete geçmiştir. TEK kurulmadan önce belediye ve köylerde bu faaliyetleri gerçekleştiren birçok işletme mevcuttu. Ancak TEK kurulduktan sonraki dönemlerde, bu işletmeler sektördeki karışıklığı giderebilmek adına TEK çatısı altında birleştirildi. Atılan bu tarihi adım ile birlikte hem elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti kamu kuruluşu vasfıyla tek bir merkezden kontrol edilmeye başlandı, hem de sektördeki mevcut karışıklık ortadan kaldırıldı. TEK, bir kamu kurumu olarak 24 yıl boyunca ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamıştır.

TEDAŞ ve TEAŞ

1994 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Elektrik Kurumu yeniden yapılandırılarak iki ayrı kamu kurumu olacak şekilde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) olarak ayrıldı. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu karar ile elektrik dağıtım faaliyetleri TEDAŞ tarafından; üretim ve iletim ise TEAŞ tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır

2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. yeniden yapılandırılmaya alındı. Bu kapsamda gerçekleştirilen yapılandırma sonucunda, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. kamu kurumu 3 farklı kuruma dönüştürüldü. Bu kurumlar şu şekilde sıralanabilir; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarihçesi

Türkiye Elektrik Kurumu’nun, 1994 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile iki ayrı kurum olacak şekilde ikiye ayrılmasıyla dağıtım ve üretim, iletim gibi faaliyetler birbirinden ayrılmıştır. Bunun sonucunda Ankara ve Kırıkkale İl Elektrik Dağıtım Müesseseleri, elektrik enerjisinin dağıtımını yapan TEDAŞ kurumuna bağlanmıştır. Bunun sonucunda Ankara ve Kırıkkale İl Elektrik Dağıtım Müesseseleri elektrik enerjisi dağıtımı hizmetlerini TEDAŞ bünyesinde sunmaya başlamıştır. Ankara ve Kırıkkale İl Elektrik Dağıtım Müessesesi daha sonraları Başkent EDAŞ Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ismiyle hizmetlerini sunmaya devam etmiştir.

Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınan karar ile Başkent EDAŞ, 03.10.1995 yılında 50388 sayılı kanun ile Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve bu sayede tüzel kişilik kazanarak dağıtım faaliyetlerine başlamıştır.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) Özelleştirilmesi

Başkent EDAŞ, 2004 yılında, %100 oranındaki hissesinin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca blok satış ile satılmasıyla birlikte özelleştirilmiştir.  2005 yılı itibarıyla Kastamonu Elektrik Dağıtım Müessesesi, Başkent EDAŞ şirketine bağlanmıştır. Karaelmas EDAŞ, Başkent EDAŞ ile birleştirilmiştir. Bu birleşmeler sonucunda yeni eklenen bölgelerle birlikte Başkent EDAŞ Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak olmak üzere toplam 7 ilde hizmet vermeye başlamıştır.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa, ülkemizde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinde bulunmaktadır ve bu nedenle Başkent EDAŞ hisselerini satın almak amacıyla yapılan ihaleye katılmıştır. Bunun sonucunda Enerjisa, 28 Ocak 2009 tarihinde Başkent EDAŞ hisselerinin tamamına sahip olmuştur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu karar nedeniyle Başkent EDAŞ dağıtım faaliyetlerini tek başına yürütmeye devam etmiştir. Perakende satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ayrı bir tüzel kişilik kurulmasıyla Başkent EDAŞ perakende satış hizmetlerini devir etmiştir.

01.01.2013 tarihi itibariyle dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişiliklerce yerine getirilmesi zorunluluğunu uygulayabilmek için Başkent EDAŞ, kurulan Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile beraber dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Böylece hizmetlerin çok daha etkili bir şekilde sağlanması mümkün hale gelmiştir.

Başkent Elektrik Dağıtım İstatistikler

Başkent Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Başkent Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
4.099.7883.969.7893,27

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 16.255.616,83 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %7,66'sı gerçekleştirilmekte ve böylelikle Başkent Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 5.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Ankara10.816.280,121.462.66.3412.278.945.465,78
Bartın449.415,78 449.415,780,21
Çankırı360.376,6151.363,22411.739,830,19
Karabük452.924,4285.234,41538.158,830,25
Kastamonu673.478,33113.738,5977.216,920,37
Kırıkkale445.656,7264.408,42510.065,140,24
Zonguldak1.064.037,65216.037,201.280.074,850,60

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Başkent Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %7,64'ünü gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Başkent Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Ankara%2,1%25,7%29,7%1,2%41,3
Bartın%4,7%25,7%49,7%0,2%19,6
Çankırı%4,3%19,3%53,3%0,8%22,3
Karabük%4,0%23,6%46,0%0,1%26,3
Kastamonu%5,2%25,646,0%0,2%23,1
Kırıkkale%3,9%26,1%37,6%0,6%31,7
Zonguldak%6,1%30,7%38,1%0,0%25,1

Aşağıdaki grafikte (Başkent Elektrik Dağıtım Tablosu) Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir: 

Başkent Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte, Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalarına aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda da bu verileri inceleyebilirsiniz.

Başkent Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
138,6691,9830,5225,2372,6597,9-28,01

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. İletişim

Başkent bölgesi olarak adlandırılan ve Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak illerini kapsayan bölgenin görevli elektrik dağıtım şirketi olan Başkent Elektrik, bölgede bulunan elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Başkent bölgesinde Başkent Elektrik Dağıtım Çağrı Merkezi ile görüşmek için bölgede 186 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Başkent Elektrik Ankara

Adres: Hanımeli Sokak No:1  Sıhhiye ANKARA

Telefon: 186

Başkent Elektrik Bartın

Adres: Kırtepe Mah. Eski Konak Cd. No:38 BARTIN

Telefon: 186

Başkent Elektrik Çankırı

Adres: Buğday Pazarı Cad. Atatürk Bulvarı No:29/A ÇANKIRI

Telefon: 186

Başkent Elektrik Karabük

Adres: Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. Günaylar İş Merkezi No:1 KARABÜK

Telefon: 186

Başkent Elektrik Kastamonu

Adres: Hepkebirler Mah. Cumhuriyet Cad. No:50 KASTAMONU

Telefon: 186

Başkent Elektrik Kırıkkale

Adres: Gürler Mah. İsmet İnönü Cad. 14/A KIRIKKALE

Telefon: 186

Başkent Elektrik Zonguldak

Adres: Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:71 ZONGULDAK

Telefon: 186

İlgili İçerikler