Elektrik
AYEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi

AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Elektrik Dağıtım)

Ayedaş (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) İstanbul Anadolu Yakası’nın görevli elektrik dağıtım şirketidir. Sahibi Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa’dır ve görev bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesinden sorumludur.

Ayedaş Sayfa Özeti

TEAŞ ve TEDAŞ'ın Kuruluşu

1970 yılında elektrik piyasasındaki dağınıklığı gidermek amacıyla Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) kurulmuş ve elektrik dağıtımı, iletimi ve üretimini içeren tüm faaliyetler TEK bünyesinde gerçekleşmeye başlamıştır. 1994 yılına kadar elektrik piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından aynı yıl Türkiye Elektrik Kurumu, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılanmaya girerek Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak iki ayrı tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Özelleşmenin İlk Adımları

TEDAŞ Müesseselerinin il bazında faaliyet göstermesi sonrasında bu müesseseler bir araya toplanarak İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, ve Sakarya illerini kapsayan TEK sınırlı sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Sonrasında diğer illerden ayrılan ve sadece İstanbul ilinde hizmet vermeye devam eden müessese adını İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak değiştirmiştir. İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası’nın İşletme hakkı 1990 yılında, AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.’ye devredilmiştir. Böylece özelleşmenin ilk adımını gerçekleştiren İstanbul AYEDAŞ, Anadolu yakasında faaliyetlerine devam etmiştir.

Özelleştirilme Süreci 

02/04/2004 tarihi ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan AYEDAŞ’ın ana sözleşmesi yeniden düzenlenerek 01/01/2005 tarihinden itibaren şirket faaliyetleri Ayedaş (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) adı altında yürütülmeye başlanmıştır. Özelleşme kapsamında hisse satışı gerçekleştirilen İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Ayedaş’ın şirket hisselerinin tümü, blok satışı yöntemi ile 15.03.2013 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Enerjisa’ya 1.227 milyar ABD Doları bedelle devredilmiştir. 01.08.2013 tarihinde, AYEDAŞ’ın devir işlemleri tamamıyla gerçekleşmiştir.

Dağıtım ve Perakende Faaliyetlerinin Ayrışması

2013 yılından bu yana Sabancı Holding – E.ON ortaklığı olan Enerjisa bünyesinde Anadolu Yakası’nın dağıtım faaliyetlerini yürüten AYEDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun(EPDK) aldığı kararla dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi zorunluluğunu ortaya koyarak, AYEDAŞ’ın sadece dağıtım faaliyetlerini yerine getirmesini sağlamıştır. AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası 14 numaralı dağıtım bölgesi içerisinde yer alan ilçeler kapsamında elektrik dağıtım şebekelerinin inşası, bakımı ve işletme faaliyetleri için hizmet vermektedir. Ayrıca AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ikamet eden yaklaşık 4.7 milyon kişiye de hizmet verir. 2012 tarihinde 18.500 km uzunluğundaki dağıtım hattı üzerinde yaklaşık olarak 9.9 TWh elektrik enerjisi dağıtımı gerçekleştiren şirket, bu oranla ülkemizde tüketilen toplam elektriğin yüzde 4.9'luk kısmının dağıtımını sağlamıştır.

2013 yılında özelleşmesiyle birlikte Enerjisa bünyesinde hizmetlerine devam eden AYEDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş perakende satış ve dağıtım faaliyetlerinin bir arada yürütülmemesine istinaden kararı yerine getirmek amacıyla sadece dağıtım faaliyetlerine yönelmiş ve perakende satış faaliyetlerini kendi bünyesinde ayrı bir tüzel kişilik olan Enerjisa Anadolu Yakası Perakende Satış A.Ş’nin sorumluluğuna bırakmıştır. 2013 yılından bu yana dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayrı tüzel kişiliklerle gerçekleştiren AYEDAŞ ve AESAŞ, bölgesinde hizmet verdiği abonelerine son kaynak tedarikçiliği yaparak faaliyetlerini sürekli ve kesintisiz hale getirmiştir.

Ayedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

Ayedaş Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Ayedaş Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları

20162015Değişim (%)
2.751.8572.676.3182,82

Ayedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük altıncı elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 12.287.491,32 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %5,79'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle Ayedaş Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 7.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Ayedaş Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı

İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
İstanbul Anadolu11.089.271,361.198.219,9612.287.491,325,79

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Ayedaş Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %5,79'unu gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Ayedaş Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı

İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
İstanbul Anadolu%1,3%27,2%26,9%0,0%44,6

Aşağıdaki grafikte (AYEDAŞ Elektrik Dağıtım Tablosu) AYEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Ayedaş Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Ayedaş Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Ayedaş Kesinti Süreleri (dk)

20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
219,4289,9509,3291,0328,4619,421,63

Ayedaş İletişim Bilgileri

İstanbul Anadolu Yakası'nda Ayedaş, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu bölgenin görevli elektrik dağıtım şirketi olan Ayedaş Çağrı Merkezi için bölgedeyken 186'yı arayarak ya da 444-1-186 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sk. No:2/2 Maltepe İSTANBUL

Telefon: 444-1-186

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler