Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ)

Aras Elektrik Dağıtım (EDAŞ)

1970 öncesinde belediye ve köylerde enerji teminini gerçekleştiren müesseseler mevcuttu. Bu müesseseler dağınık bir şekilde yapılanmıştı ve bu nedenden ötürü faaliyetler yeterince efektif bir şekilde yerine getirilememekteydi. Elektrik sektörünün bu durumda olduğunu gözlemleyen devletimiz bir kamu kurumu kurarak bütün bu ufak çaplı müesseseleri birleştirmek ve dağıtım, üretim, iletim ve perakende satış hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak istedi. Bunun üzerine 1970 tarihinde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu. TEK’in kurulması ile birlikte piyasada istenen düzen ortamı sağlandı ve sektörün kontrolü devlete geçti. TEK, sektörde 24 yıl boyunca varlığını başarıyla sürdürdü.

Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) Kuruluşu

1970 öncesinde belediye ve köylerde enerji teminini gerçekleştiren müesseseler mevcuttu. Bu müesseseler dağınık bir şekilde yapılanmıştı ve bu nedenden ötürü faaliyetler yeterince efektif bir şekilde yerine getirilememekteydi. Elektrik sektörünün bu durumda olduğunu gözlemleyen devletimiz bir kamu kurumu kurarak bütün bu ufak çaplı müesseseleri birleştirmek ve dağıtım, üretim, iletim ve perakende satış hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak istedi. Bunun üzerine 1970 tarihinde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu. TEK’in kurulması ile birlikte piyasada istenen düzen ortamı sağlandı ve sektörün kontrolü devlete geçti. TEK, sektörde 24 yıl boyunca varlığını başarıyla sürdürdü.

TEDAŞ ve TEAŞ’ın Kuruluşu

1994 yılına gelindiğinde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile TEK’in varlığı sonlandırıldı ve yapılandırılma sürecine geçildi. Bakanlar Kurulu kararıyla TEK, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) olmak üzere iki ayrı devlet teşekkülü haline getirildi. Alınan bu karar ile ülkemizde dağıtım-perakende satış ve üretim-iletim faaliyetlerini gerçekleştiren kurumların birbirinden ayrı olması ve daha verimli bir şekilde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ülkemizde elektrik enerjisinin dağıtımını ve perakende satış faaliyetlerini gerçekleştiren kurum TEDAŞ, üretimini ve iletimini gerçekleştiren kurum ise TEAŞ olacak şekilde belirlendi.

ARAS EDAŞ Tarihçesi

2004 yılında elektrik enerjisinin dağıtımında ve perakende satış faaliyetlerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Elektrik sektöründe rekabeti ve yeniliği hedefleyen devletimiz önemli bir karar daha alarak TEDAŞ bünyesinde toplanan dağıtım şirketlerinin hisselerini özelleştirme kararı almıştır. TEDAŞ devlet teşekkülünün hisse sahibi olduğu Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ve Bayburt şehirlerini kapsayan bölgelerde enerji dağıtımı yapmak amacıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.(Aras EDAŞ) görevlendirilmiş ve 2004 tarihi itibari ile Doğu Anadolu bölgesinin dağıtım hizmetleri Aras EDAŞ’ ın sorumluluğu altına girmiştir. TEDAŞ devlet teşekkülünün bünyesinde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Aras EDAŞ da özelleştirme kapsamında incelenmiştir.

ARAS EDAŞ Özelleştirilmesi

TEDAŞ’ın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla Aras EDAŞ da bu kapsamda değerlendirilmiş ve hisseleri ihaleye çıkarılmıştır. 28.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen özelleştirme ihalesi sonucunda Aras EDAŞ ihalesini, önerdiği 128.5 milyon dolar bedeli ile Kiler Holding ve Çalık Holding kazanmıştır. 17.08.2013 tarihinde gerçekleştirilen devir işlemleri sonucunda Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ), Çalık-Kiler Holding bünyesinde yeni bir kurumsal kimlik kazanmıştır.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ve Bayburt illerinde hizmet veren Aras EDAŞ yaklaşık olarak 2.250 milyon nüfuslu bölgede faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu nüfus içerisinde yaklaşık 815.000 elektrik abonesine hizmet veren Aras EDAŞ, görev sahasında yer alan illerin hem elektrik dağıtımını hem de perakende satış hizmetlerini gerçekleştirmekteydi. 2013 yılından itibaren ise Aras EDAŞ sadece elektrik dağıtım faaliyetleri ile ilgilenmektedir.

ARAS EDAŞ Özelleştirilmesi

TEDAŞ’ın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla Aras EDAŞ da bu kapsamda değerlendirilmiş ve hisseleri ihaleye çıkarılmıştır. 28.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen özelleştirme ihalesi sonucunda Aras EDAŞ ihalesini, önerdiği 128.5 milyon dolar bedeli ile Kiler Holding ve Çalık Holding kazanmıştır. 17.08.2013 tarihinde gerçekleştirilen devir işlemleri sonucunda Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ), Çalık-Kiler Holding bünyesinde yeni bir kurumsal kimlik kazanmıştır.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ve Bayburt illerinde hizmet veren Aras EDAŞ yaklaşık olarak 2.250 milyon nüfuslu bölgede faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu nüfus içerisinde yaklaşık 815.000 elektrik abonesine hizmet veren Aras EDAŞ, görev sahasında yer alan illerin hem elektrik dağıtımını hem de perakende satış hizmetlerini gerçekleştirmekteydi. 2013 yılından itibaren ise Aras EDAŞ sadece elektrik dağıtım faaliyetleri ile ilgilenmektedir.

Aras Elektrik Dağıtım İstatistikler

Şirket hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Aras Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
935.816968.4593,23

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 16. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 2.366.664,78 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %1,11'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle bölge, toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 20.'si olarak listedeki yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 Aras Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Erzurum124.771,78952.360,260,45 
Ardahan115.020,15 115.020,150,05
Ağrı 326.925,19619,10327.54,290,15
Kars 319.922,44 319.922,440,19
Iğdır 182.266,00 182.266,000,09
Erzincan 324.922,8453.336,57378.289,410,18
Bayburt91.262,23 91.262,230,04

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Aras Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin 1.15'ini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Aras Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Erzurum %6,9%40,8%8,6%0,4%43,4
Ardahan%8,8%31,4%27,5%2,4%35,7
Ağrı %6,8%47,4%3,8%0,0%42,0
Kars%4,7%31,6%21,5%0,0%42,1
Iğdır%8,1%41,5%3,1%0,1%47,3
Erzincan%5,6%26,4%30,7%0,2%37,0
Bayburt%10,0%36,5%7,5%0,1%46,0

Aşağıdaki grafikte (Aras Elektrik Dağıtım Tablosu) Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir: 

Aras Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesini yapmak olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Aras Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
79,11.620,51.699,6229,02.793,53.022,577,84

Aras EDAŞ ve Aras Elektrik Görev Ayrımı

01 Ocak 2013 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılması ve farklı tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilmesi kararı neticesinde Aras EDAŞ, görevli bulunduğu illerde sadece dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Aras EDAŞ görevli bulunduğu illerin elektrik perakende satış hizmetini sunmak adına faaliyetlerini ayrı bir tüzel kişilik olan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye devretmiştir. 13 Aralık 2012 tarihinde Erzurum Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin kuruluşu gerçekleşmiş ve faaliyetlerine Perakende Satış Lisansı ile başlayabilmiştir.

Aras Elektrik Dağıtım İletişim

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır ve Bayburt illerini kapsayan bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketidir ve elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Aras Elektrik Dağıtım Çağrı Merkezi ile görüşmek için bu illerde 186'yı tuşlayabilirsiniz.

Aras Elektrik Erzurum

Adres: Edip Somonoğlu mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri Yakutiye ERZURUM

Telefon: 0850-200-20-20

Aras Elektrik Ağrı

Adres: Erzurum Yolu Üzeri SGK Karşısı Merkez AĞRI

Telefon: 0850-200-20-20

Aras Elektrik Kars

Adres: Kars 36000 Kars Merkez KARS

Telefon: 0850-200-20-20

Aras Elektrik Erzincan

Adres:İzzet Paşa Mah. 75. Yıl Bulvarı No: 58 ERZİNCAN

Telefon: 0850-200-20-20

Aras Elektrik Bayburt

Adres: Tuzcuzade Mah. Turgut Özel Cd. No:1 BAYBURT

Telefon: 0850-200-20-20