AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi İletişim

Akedaş Dağıtım

AKEDAŞ, Adıyaman ve Kahramanmaraş İl Dağıtım Müessesesi olarak bölgede faaliyetler sürdürülürken diğer müesseseler ile birlikte TEDAŞ’a devredilmiştir.

Dağıtım ve perakende satış faaliyetleri TEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. 2004 yılında TEDAŞ’ın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla birlikte sorumluluğunda olan tüm şirketler de özelleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmış, bu kapsamda bu bölgelerde hizmet verecek şirketler belirlenmiştir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirseniz de Akedaş Dağıtım size hizmet vermek zorundadır!

Adıyaman veya Kahramanmaraş'ta yaşıyorsanız sizin elektrik dağıtım şirketiniz AKEDAŞ'tır. Elektrik dağıtım şirketleri elektrik satamaz ve görevli oldukları bölgedeki tüm tüketicilerin arıza, bakım veya kesinti gibi durumlarda hizmet alabileceği tek kurumlardır. EPDK kararları doğrultusunda AKEDAŞ, bu illerdeki tüm tüketicilere hizmet vermekle yükümlüdür ve bu hizmetinden kaçınamaz. Tedarikçi şirket değiştirseniz de AKEDAŞ size dağıtım hizmeti vermek zorundadır.

AKEDAŞ Öncesi Faaliyetler

İlk paragrafta bahsettiğimiz amaca yönelik olarak şirket ilk olarak piyasada 17.02.2005 yılında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerini kapsayan bölgede Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. adıyla kurularak var olmuştur. Mevcut Adıyaman ve Kahramanmaraş İl Dağıtım Müesseselerinin 31.12.2005 tarihinde tüzel kişilikleri sona erdirilerek Göksu EDAŞ il müdürlüğü haline getirilmişlerdir (Daha sonradan bölgede AKEDAŞ faaliyet gösterecektir). Kuruma, bölgede hizmetlerine devam edebilmesi amacıyla EPDK tarafından 01.09.2006 tarihinden itibaren 30 yıllığına Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Lisansı verilmiştir.

Bölgede Görevli Dağıtım Şirketi Olarak Belirlenmesi

TEDAŞ özelleştirmesi öncesinde 1997 yılında yatırımcılar konsorsiyumu tarafından kurulan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 07.01.1999 yılında İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır. Ardından 23.06.2000 tarihinde TEDAŞ ile şirket arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve Enerji Satış Anlaşması imzalanmıştır. AKEDAŞ ile imzalanan bu imtiyaz sözleşmesinin 27.09.2010 tarihinde yeniden değerlendirilmesi üzerine bölgede görevli dağıtım şirketi AKEDAŞ olarak yeniden belirlenmiştir.

01.01.2011 tarihinde fiili olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş EDAŞ A.Ş.'ye devri gerçekleşen Göksu EDAŞ, bu tarih itibariyle AKEDAŞ olarak hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir ve aynı tarihte dağıtım ve perakende satış lisanslarına yeniden sahip olmuştur.

Akedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
635.620631.5570,64

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından yirminci sıradadır. Toplamda 5.026.754,13 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %2.37'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle AKEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 15.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Akedaş Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Adıyaman Elektrik Dağıtım Bölgesi816.54,30231.416,851.047.951,150,49
Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Bölgesi2.878.257501.100.545,993.978.802,981,87

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %2,36'sını gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Akedaş Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Adıyaman%2,6%20,7%46,4%4,0%26,3
Kahramanmaraş%1,1%8,5%69,8%1,2%19,4
Muğla%3,1%23,7%24,8%1,6%46,8

Akedaş Kalite Göstergeleri

Dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalarına aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tablodan bu verileri inceleyebilirsiniz.

Akedaş Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
69,5431,4500,9506,6610,51.117,1123,00

Akedaş Hakkında

Adıyaman ve Kahramanmaraş illerindeki hizmetlerini 20 numaralı dağıtım bölgesinde sürdüren firma, görevli olduğu bölgede elektrik enerjisinin dağıtımını, elektrik şebekelerinin ve hatlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmektedir. Bölgenin dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam eden AKEDAŞ, 2013 yılında alınan karara yönelik olarak faaliyetlerini ayrıştırmıştır.

Firma, dağıtım faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmeye devam ederken, perakende satış hizmetlerini ise kurulan perakende satış şirketine devretmiştir. Böylelikle bölgenin görevli dağıtım şirketi AKEDAŞ EDAŞ, görevli tedarikçisi ise AKEDAŞ EPSAŞ olmuştur. Şirket, 22.217 kilometrekarelik alanda 1.672 milyonluk nüfusa dağıtım hizmetlerini sürdürmektedir. Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 621.637 abonesi bulunan AKEDAŞ, 3.390 MWh dağıtımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca şirketin, görevli olduğu bölgede elektrik tüketiminin %70'i sanayi tüketicileri tarafından kullanılmaktadır.

Akedaş tüketiciye elektrik satabilir mi?

EPDK'nın yapmış olduğu düzenlemeler uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevi alınmıştır. Tüketicilerin elektrik enerjileri elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile AKEDAŞ tüketiciye elektrik satamaz. Elektrik satışı Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tedarikçileri tarafından yapılır..

Akedaş İletişim Bilgileri

Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin görevli dağıtım şirketi olan AKEDAŞ, bu iki ilde elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan AKEDAŞ Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Akdeaş Kahramanmaraş

Adres: Gayberli Mh. 28043 sk. No:43/A KAHRAMANMARAŞ

Telefon: 0344-221-35-10

Akedaş Adıyaman

Adres: Atatürk Bulvarı No:142 ADIYAMAN

Telefon: 0416-216-46-85