Akdeniz Elektrik Dağıtım (EDAŞ)

Antalya, Burdur, Isparta illerinde dağıtım faaliyetlerini yerine getiren Akdeniz EDAŞ, sorumlu olduğu bölgede yer alan Antalya'da 2.158.165, Isparta’da 414.774 ve Burdur'da 257.267 kişi olmak üzere toplam 2.833.206 bin kişiye hizmet vermektedir. Bu kişi sayısı içinde 1.6 milyon aboneye sahip olan Akdeniz Elektrik Dağıtım, abone sayısı bazında en büyük 6. dağıtım şirketidir.

Yaklaşık 36.500 kilometre kare alanda ortalama 7.8 milyar kWh enerji dağıtımı gerçekleştiren Akdeniz EDAŞ, bu tüketim miktarıyla Türkiye çapında tüketilen enerji miktarı üzerinden %4’lük bir pazar payına sahip olmaktadır. Akdeniz EDAŞ ayrıca enerji dağıtımı açısından da dağıtım şirketleri arasında sekizinci sırada yer almaktadır.

Batı Akdeniz Bölgesinde dağıtım hizmetlerini sürdüren Akdeniz EDAŞ, 10 numaralı dağıtım bölgesinde hizmet vermekte olup, 2013 yılında özelleştirilerek hisselerini devralan CK grubu çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Akdeniz EDAŞ Tarihçesi

Belediye ve köy birimleri tarafından Türkiye Elektrik Kurumu kuruluşu öncesinde yürütülen dağıtım hizmetleri, bu denli dağınık yapıların ve hizmetlerin tek bir kuruluş tarafından kontrolünün sağlanması ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun(TEK) kuruluşu ile TEK’e bağlanmıştır. Böylelikle dağıtım faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesiyle alakalı en önemli adım atılmış ve faaliyetler tek elden yürütülmeye başlanmıştır.

Yaklaşık 24 yıllık hizmet süresi sonrasında 1994 yılında yapılanmaya alınan TEK, elektrik üretim, dağıtım ve satışını verimli ve etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma sonrasında TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak iki ayrı tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. TEDAŞ’ın tüm dağıtım faaliyetinde bulunan şirketleri devralmasıyla faaliyetlerin kontrolü TEDAŞ’a geçmiştir.

2004 yılına gelindiğinde TEDAŞ’ın özelleştirilmesi kararı alınmış, alınan kararla devralmış olduğu dağıtım şirketleri de özelleştirilme kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kararın ardından Türkiye 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerde hizmet verecek 20 dağıtım şirketinin belirlenmesine ve bu şirketlerin TEDAŞ’a ait hisselerinin satışı yapılarak özelleştirilmesine karar verilmiştir. Akdeniz EDAŞ da özelleştirilen şirketlerden biri olarak 10 numaralı bölgede hizmet vermek üzere görevlendirilmiştir.

Akdeniz EDAŞ Özelleştirilme Süreci

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirmeye alınan Akdeniz EDAŞ’ın, 12.11.2012 tarihinde yapılan ihale ile hisselerinin tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. 546 Milyon Dolar bedelle Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Ortak Girişim Grubu ihaleyi kazanmış ve CLK Grubuna devir işlemleri başlatılmıştır. 28.05.2013 yılında özelleştirilmesi tamamlanan Akdeniz EDAŞ bu tarih sonrasında hizmetlerini CLK bünyesinde sürdürmüştür.

Özelleştirilme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 01.01.2013 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ve ilgili hükümlerce dağıtım şirketlerinin perakende satışını ayrı bir tüzel kişiliğe devrederek sadece dağıtım faaliyetlerini yerine getirmesi kararı alınmıştır. Bu karara istinaden Akdeniz EDAŞ sadece dağıtım faaliyetlerini yerine getirmekte olup, perakende satış faaliyetlerini yerine getirmek üzere CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketiciye elektrik satmaz.

EPDK'nın yapmış olduğu düzenlemeler uyarınca elektrik dağıtım şirketleri elektrik satışı yapamaz. Tüketicilerin elektrik enerjileri elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmaktadır. CK Akdeniz Elektrik yalnızca elektrik kablolarının işletmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilir.

CLK Grubu, 4 ayrı dağıtım bölgesinde verdiği dağıtım hizmetleri ve ayrıca bu bölgelerdeki görevli elektrik tedarik şirketleri ile Türkiye’de dağıtım ve perakende satış pazar payında yüksek bir orana sahiptir. Boğaziçi, Uludağ, Çamlıbel ve son olarak Akdeniz dağıtım bölgeleriyle 11 ilde hizmetlerini sürdürmektedir.

Akdeniz Elektrik Dağıtım İstatistikleri

Akdeniz Elektrik Dağıtım ile ilgili rakamsal bilgilere göz atarak şirket hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
2016 2015 Değişim (%)
2.000.386 1.941.193 %3,05

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. toplam hizmet verdiği müşteri sayısına göre ülkemizin en büyük yedinci elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 9.310.084,53MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,38'si tüketilmekte ve böylelikle Akdeniz EDAŞ dağıtım bölgesi toplam tüketim bakımından Türkiye'nin en çok elektrik tüketimi yapan dokuzuncu bölgesi olmaktadır. Akdeniz EDAŞ bölgesindeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Akdeniz Edaş Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
Antalya Elektrik Dağıtım Bölgesi 6.568.362,09 665.749,49 7.234.102,58 %3,41
Burdur Elektrik Dağıtım Bölgesi 523.654,71 385.026,86 908.681,57 %0,43
Isparta Elektrik Dağıtım Bölgesi 890.860,88 276.439,50 1.167.300,38 %0,55

Akdeniz Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketicilerin tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır. Aşağıdaki tabloya bakarak elektrik tüketiminin dağılımının ötesinde şehirlerin ekonomileri ile ilgili de bilgi sahibi olmuş olursunuz.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
Antalya %2,0 %23,1 %16,8 %3,0 %55,1
Isparta %2,7 %20,1 %40,8 %3,0 %33,5
Burdur %2,1 %13,6 %61,3 %5,1 %17,9

Aşağıdaki grafikte (AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Tablosu) AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Akdeniz Elektrik Dağıtım Kalite Göstergeleri

Elektrik satış görevinin elektrik tedarik şirketlerine verilmesinden sonra Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalarına aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bu uygulama ile birlikte de elektrik dağıtım şirketlerinin kalite göstergeleri çoğunlukla şebekenin kalitesi ile bağlantılı hizmetlerle ölçülmektedir. Bir elektrik dağıtım şirketinin en önemli kalite göstergesi ise elektrik kesinti sürelerini inceleme sonucu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda Akdeniz EDAŞ'ın kesinti verilerini inceleyebilirsiniz.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Kesinti Süreleri
2015 2016 Değişim (%)
Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
179,2 760,1 939,2 226,5 779,2 1.005,7 %7,07

Akdeniz EDAŞ İletişim Bilgileri

Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki görevli elektrik dağıtım şirketi olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya

Adres: Göksu Mah. Serik Cd. No:15 Kepez ANTALYA

Telefon: 0242-339-55-55

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Burdur

Adres: Bahçelievler Mah. Kışla Cad. No:54 BURDUR

Telefon: 0248-233-16-55

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Isparta

Adres: Sanayi Mah. Atatürk Bulv. 104. Cad. Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km No:87 32300 ISPARTA

Telefon: 0246-224-53-66

Diğer Sayfalar