Age Enerji Tarifeleri ve Ücretleri

Age Enerji İndirimli Elektrik Tarifeleri

encazip.com elektrik tedarikçilerinden biri olan AGE Enerji, Ankara merkezli olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Enerji faaliyetlerine ilk olarak 1993 yılında başlayan Age Enerji, AGE İnşaat ve Ticaret A.Ş. bünyesinde hizmet vermekte olup, o dönemde Fethiye Enerji ve Ticaret A.Ş.’nin kurulmasıyla çalışmalarını devam ettirmiştir.

AGE Enerji Hakkında

Günümüzde perakende elektrik satış faaliyetlerinde de bulunan AGE Enerji, 2023 yılı itibariyle 145 TL ve üzerinde elektrik tüketerek serbest tüketici adayı olan elektrik abonelerine ikili anlaşma yoluyla indirimli elektrik satışında bulunmaktadır. AGE Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 01/04/2010 tarihli ve 2496-1 sayılı ile kararı ile toptan satış lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır.

AGE Enerji Faaliyetleri ve Yatırımları

AGE Enerji elektrik tedarikçiliği vasfının yanı sıra köklü bir tecrübeye sahip olarak üretim, müteahhitlik ve ticaret alanlarında da faaliyet göstermektedir.

1999 yılında Türkiye'nin ilk "Yap İşlet Devret" modeli ile yapılan hidroelektrik santrallerinden biri olan ve 16,50 MW kurulu güce sahip Fethiye Hidroelektrik Santrali'ni devreye almıştır ve halen işletmektedir. Aynı zamanda Age Enerji Grubu, 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile çalışmalarını hızlandırmış ve birkaç yıl içerisinde pek çok hidroelektrik santralini faaliyete geçirmiştir. Kasım 2008'de Trabzon’da 21 MW kurulu güce sahip Sarmaşık I Hidroelektrik Santrali ve 22 MW kurulu güce sahip Sarmaşık II Hidroelektrik Santralini işletmeye açmış, Kasım 2009’da ise Adıyaman’da bulunan 30 MW kurulu gücündeki Pınar Hidroelektrik Santralini devreye sokarak kurulu gücünü toplamda 90 MW’a çıkarmıştır. 5.35 MW kurulu güce sahip olan Yamaç Hidroelektrik Santrali ve Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ni de faaliyete alarak elektrik üretiminde önemli bir pay elde etmiştir. Temmuz 2011 itibariyle üretimlerine başlayan Yamaç HES ve 2013 yılında hizmete geçirilen 205 MW kurulu güce sahip Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile AGE Enerji toplamda 283 MW kurulu güce ve 2 Milyar kWh üretim kapasitesine sahip olmuştur.

AGE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

Ticari unvanı AGE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. olan Age Enerji, 2009 yılında kurulmuş ve diğer elektrik perakende satış şirketlerinde olduğu gibi EPDK’nın belirlediği faaliyetler çerçevesinde PMUM’a(Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir. Toptan elektrik alışında ve satışında bulunabilen AGE Enerji, satın aldığı veya ürettiği bu elektriği tüketicilerine perakende olarak sunmaktadır.